Så uppmärksammar vi Världscancerdagen

I dag är det Världscancerdagen och Cancerfonden ser dagen som ett tillfälle att sprida kunskap om att tidig upptäckt räddar liv. Insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat de senaste åren i Sverige, och därför vill vi lyfta vikten av att gå på de cellprovskontroller som man blir kallad till.

Vancouver Olympic Cauldron 2017.

Syftet med Världscancerdagen, som grundades av Internationella unionen mot cancer, är att uppmärksamma cancerfrågan, visa stöd, uppmuntra till personligt engagemang samt att påverka politiker och beslutsfattare att göra mer. I Sverige är vi ett flertal organisationer som uppmärksammar dagen genom olika aktiviteter. 

Tidig upptäckt räddar liv 

Cancerfonden kommer dels att sprida kunskap om att tidig upptäckt räddar liv. Genom en informationsvideo i våra sociala kanaler vill vi informera kvinnor om hur viktigt det är att gå på de cellprovskontroller som man blir kallad till. 

Anledningen till att vi har valt att fokusera på att sprida kunskap om cellprov är för att insjuknandet i livmoderhalscancer har ökat med 100 fall per år de senaste åren i Sverige. 

Kända byggnader kommer lysas upp 

Runt om i världen kommer flera välkända byggnader att lysas upp i färgerna blått och orange för att påminna om dagen. På Cancerfondens initiativ kommer Globen och Kaknästornet i Stockholm att lysas upp. Vill du läsa mer om vilka aktiviteter som äger rum runt om i världen klicka här

Så kan du bidra – din gåva räddar liv!

Vi kommer även att driva en insamling på Facebook med målet att samla in 200 000 kronor under 24 timmar. Du är väl med oss?

Bidra till insamlingen här