Konstgjort grundämne ska stråla sönder cancer i äggstockarna

Ett mycket ovanligt radioaktivt grundämne ska prövas för att stråla bort cancer i äggstockarna. Kemisten Emma Aneheim och hennes forskarkollegor hoppas på att kunna rikta behandlingen mot tumörer som är så små att läkarna inte kan upptäcka dem.

Emma Aneheim ingår i en forskargrupp som kan vara en ny metod att hitta små farliga tumörer på spåren.
Emma Aneheim ingår i en forskargrupp som kan vara en ny metod att hitta små farliga tumörer på spåren. Foto Lisa Thanner.

Emma Aneheim är en av få specialister i Sverige på det radioaktiva grundämnet astat.

– Det är världens ovanligaste grundämne. Samlar man ihop allt astat på hela jorden kommer det bara att uppgå till mindre än 30 gram, berättar hon.

Nyckelroll i ny behandling

Men det går att tillverka konstgjort astat med en så kallad partikelaccelerator och i Emma Aneheims forskargrupp vid Göteborgs universitet har de kunskapen att utvinna astat från material som levereras från en partikelaccelerator i Köpenhamn.

Astat har en nyckelroll när ett nytt sätt att behandla cancer i äggstockarna ska prövas.

Risk för att mikrotumörer blir kvar

Cancer i äggstockarna är en sjukdom med dålig prognos. Sjukdomen är så svår att upptäcka att den kallas för bukens tysta tumör. Och om den väl avlägsnas finns det som med andra tumörer, särskilt de som upptäcks sent, risk för att det blir kvar mikrotumörer eller bara några få cancerceller som läkarna inte upptäcker. Dessa mikrotumörer kan senare växa till stora klumpar så att patienten på nytt blir sjuk.

Det är där Emma Aneheim och hennes forskarkollegor kommer in. De har en idé om hur de ska hitta och avlägsna de små cancertumörerna som varken kirurger eller cytostatika rår på.

Låter antikropparna göra jobbet

Genom att sätta ihop astat med antikroppar som söker upp tumörceller kan de leda det ovanliga radioaktiva ämnet rätt. Antikroppar är små proteiner som kroppen tillverkar för att fästa på skadliga ämnen, som bakterier, eller på tumörer och de kan likt målsökande robotar hitta dit de ska.

– Ibland vet läkaren att det finns kvar tumörceller, men kan inte hitta dem. Vi låter helt enkelt antikropparna göra det jobbet, säger Emma Aneheim.

Aneheim
Emma Aneheim och hennes forskarkollegor har en idé om hur de ska hitta och avlägsna de små cancertumörer som kirurger och cytostatika inte kommer åt. Foto: Lisa Thanner

Astat som är radioaktivt sänder ut strålning så när antikropparna har hittat rätt ska astat stråla sönder tumörcellerna. Lösningen med astat och antikroppar får skvalpa omkring i bukhålan på patienten i cirka ett dygn innan den tas bort.

Ny studie börjar

Forskarna i Göteborg planerar att påbörja en mindre studie nästa år där mellan 6 och 24 personer ska pröva den nya behandlingen. Förhoppningen är att sedan ta det vidare till större studier.

I år beslutade Cancerfonden att finansiera Emma Aneheims tjänst.  

– Det betyder jättemycket. Det gör att jag får en möjlighet att fortsätta det här jobbet och kan fokusera på det. Jag hoppas att det vi gör kan bidra till utvecklingen av ett nytt sätt att behandla cancer på.


Specialsatsning ska öka kunskapen

Varje år väljer Cancerfonden ut forskare som bedriver forskning med hög kvalitet och finansierar deras tjänster. Som en del i det utser Cancerfondens forskningsnämnd årligen en diagnos där det finns ett särskilt behov av mer utveckling och några av tjänsterna ska vara inom just det området. I år är det cancer i äggstockarna, ovarialcancer, som har valts ut.

Forskningsnämnden beslutade i år att finansiera tjänster med inriktning på ovarialcancer för Emma Aneheim, Göteborgs universitet, Julhash Uddin Kazi, Lunds universitet och Isabelle Magalhaes, Karolinska institutet. 

Läs mer om tjänsterna som Cancerfonden finansierar i år.