Hon tar fram läkemedel som strålar tumören inifrån

Inom fem år kan ett nytt radioaktivt läkemedel prövas av patienter med en allvarlig form av cancer i sköldkörteln. Tack vare ett stort anslag från Cancerfonden kan forskaren Marika Nestor nu påbörja den komplicerade processen att förbereda läkemedlet för att testas i behandling.

Marika Nestor forskar om radioaktiva läkemedel, och bland de läkemedel som hon utvecklar finns ett som hon hoppas kan hjälpa vid en svårbehandlad tumörform som kallas anaplastisk sköldkörtelcancer. Det är en aggressiv men ovanlig cancerform som drabbar 30–40 personer i Sverige varje år och där behandlingsmetoderna är få.

– Med hjälp av anslaget från Cancerfonden kan vi genomföra det tidsödande arbete som det innebär att förbereda det här läkemedlet för att prövas på patienter. Det är en process som vi räknar med kommer att ta fyra år. Om allt går bra kan alltså de första patienterna få möjlighet att testa behandlingen inom fem år

Framstegen gör arbetet meningsfullt 

Marika  Nestor har forskat  om cancer i 16 år. Och det är den här typen av framsteg som gör jobbet som cancerforskare så meningsfullt, säger hon. 

– Under åren som forskare har jag träffat många som är drabbade. Jag minns dem och det ger mitt arbete en extra drivkraft. Det stämmer verkligen som man säger att alla inte får cancer men att alla drabbas. Och även om min forskning bara skulle bidra till förbättrad behandling för en enda patient så vore det fantastiskt. 

Nya upptäckter och problemlösning är två drivkrafter 

Att upptäcka nya saker är en av hennes drivkrafter. En annan är problemlösning. Och hon förstod att hon skulle bli cancerforskare när hon läste till civilingenjör i molekylär bioteknik och fick möjlighet att jobba med riktiga cancerceller. Det här var på allvar, kände hon och nu var hon i en miljö där hon kunde hon göra nytta.

Forskar om radioaktiva läkemedel

Det har lett fram till att hon nu får en miljon kronor om året under tre år av Cancerfonden för att driva forskningen om radioaktiva läkemedel ett steg längre. Men att hon också får ett särskilt anslag på 1,7 miljoner kronor under tre år för att pröva ut läkemedlet mot anaplastisk sköldkörtelcancer.

Läkemedel som kan ge färre biverkningar 

Marika Nestor och hennes forskargrupp har stora förhoppningar om att framstegen ska leda till att det skapas nya behandlingar vid flera svåra cancertyper. 

– De senaste två åren har forskningen om radioaktiva läkemedel tagit fart på ett helt nytt sätt. Det är läkemedel som har ett brett användningsområde och som både kan vara effektivare än dagens behandlingar och ge färre biverkningar.

Så fungerar metoden 

I sitt labb arbetar hon med att kombinera molekyler med radioaktiva ämnen. Molekylerna är särskilt framtagna för att söka sig till tumörceller och fastna på dem. När de injiceras i kroppen kommer de därför att leta reda på cancerceller att koppla ihop sig med. En samling av radioaktiva molekyler kan då utsätta cancercellerna för en relativt hög strålningsdos och samtidigt skona de friska cellerna. Detta gör att radioaktiva läkemedel har möjlighet att designas för att attackera specifika tumörer och dessutom ge en kraftfullare stråldos än dagens strålbehandlingar. De söker också upp och oskadliggör tumörer som är så små att de inte går att hitta med dagens teknik. 

"Jag upplever ett stort ansvar"

Anslagen från Cancerfonden är avgörande för det arbete Marika Nestor och hennes forskargrupp gör eftersom det finansierar nästan hela forskningen. För henne personligen är det också anslag som innebär något särskilt. 

– Jag vet att det är summan av vad många enskilda personer har lagt. Många har gett det de kan och ofta har de skänkt pengarna för att de har upplevt sjukdomen på nära håll. Det kan jag tänka på när jag arbetar med cellerna i labbet och jag kan då uppleva ett stort ansvar att väl förvalta de bidrag jag har fått.


Läs mer om förra årets anslagsomgång