Gener och livsstil styr risken att få återfall

FORSKNINGSTEMA: Risken att drabbas av bröstcancer och att få återfall i sjukdomen styrs både av våra gener och av vår livsstil. En forskare som, med stöd av Cancerfonden, söker ny kunskap på det här området är Helena Jernström, docent i experimentell onkologi vid Lunds universitet.

Helena Jernström forskar om hur kvinnors livsstil, kroppsform och gener styr hur de reagerar på olika typer av bröstcancerbehandling. Foto: Olle Dahlbäck

– Vi tittar inte bara på tumörernas egenskaper, utan också på kvinnornas livsstil och normala genvarianter. De här faktorerna påverkar nämligen hur man svarar på sin behandling, hur läkemedlet aktiveras i kroppen och hur det städas bort, berättar hon.

Nyligen publicerade forskargruppen en studie i tidskriften International Journal of Cancer, med doktorand Andrea Markkula som förstaförfattare. Där undersöks hur genen för proteinet COX2 påverkar risken för återfall i bröstcancer. COX2 är inblandat i inflammatoriska processer, och forskarna kunde visa att kvinnor med icke hormonkänsliga tumörer och en viss variant av COX2-genen hade en minskad risk för återfall. Samma variant var också kopplad till bättre prognos hos kvinnor som fått cytostatika.

Även kroppsformen tycks påverka prognosen. Kvinnor med större byst och den aktuella genvarianten svarade sämre på anti-hormonell behandling än kvinnor med mindre bröst, eller med en annan genvariant. Genom att kombinera information om tumör, normala genvarianter, kroppsform och behandling går det alltså att få bättre information om vilka kvinnor som svarar bra på olika typer av behandling.

– Om det här kan bekräftas i andra studier kan det bli möjligt att ge kvinnor med bröstcancer mer individualiserad behandling, säger Helena Jernström.

Kaffedrickande minskade risken
Men det är alltså inte bara generna som styr. För ett par år sedan fick Helena Jernström och doktoranden Maria Simonsson stor uppmärksamhet när forskargruppen visade att kaffedrickande kan skydda kvinnor som behandlas med Tamoxifen, som många tar under fem år för att undvika återfall. Läkemedlet måste aktiveras av enzymer i kroppen för att göra nytta. Hur mycket enzymer vi har beror på våra gener men påverkas också av till exempel kaffe. Studien visade att kvinnor som behandlades med Tamoxifen som drack minst två koppar kaffe om dagen hade mindre risk för återfall i sin cancer, än de som drack mindre kaffe än så.

– Det här är väldigt relevant för patienterna som undrar om de vågar dricka kaffe eller ta ett glas vin under behandlingen, säger Helena Jernström som nyligen också undersökt hur alkoholkonsumtion påverkar risken för återfall.

Det är känt att alkohol ökar risken för att insjukna i bröstcancer, men Helena Jernströms studie visar att den som drabbats av bröstcancer inte nödvändigtvis måste bli helnykterist. Ett glas vin då och då ökade inte risken för återfall bland kvinnorna i studien.

FORSKNINGSTEMA: BRÖSTCANCER. Under oktober och Rosa Bandet-kampanjen sätter vi extra fokus på bröstcancer. I flera artiklar berättar vi om forskning som, med hjälp av dina bidrag till Cancerfonden, hela tiden tar nya steg i kampen mot kvinnans vanligaste cancersjukdom.