Matvanor

Minska risken för cancer med hälsosamma matvanor

Minska risken för cancer med hälsosamma matvanor

Det sammanfattade kunskapsläget visar att hälsosamma matvanor minskar risken för cancer.

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att lyfta kopplingen mellan hälsosamma matvanor och cancer?

Hälsosamma matvanor har en direkt koppling till minskad cancerrisk och är även viktigt för att stoppa den negativa viktutvecklingen på befolkningsnivå.

Idag drabbas varje år cirka 2000 personer av cancer till följd av övervikt och obesitas, och antalet växer. Inom en 15-årsperiod kommer nära 60 procent av Sveriges vuxna befolkning att leva med en förhöjd risk att insjukna i cancer till följd av övervikt och obesitas.

En starkt bidragande orsak är att konsumtionen av ohälsosam mat och sötade drycker ökat stadigt i hela västvärlden, inte minst i Sverige, de senaste decennierna.

Att bryta mönster och förändra levnadsvanor kan inte helt lämnas åt enskilda individer. Samhället har ett ansvar att ge alla människor rätt förutsättningar att kunna leva hälsosamt.

För att vända trenden och se till att färre drabbas av cancer, och andra folkhälsosjukdomar, krävs att hela samhället agerar nu. Inte minst krävs fler politiska initiativ.       

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att öka konsumtionen av hälsosam mat?

Ett 40-tal myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner har ansvar för folkhälsopolitiska frågor och åtgärder. Det är bra, men det saknas ett övergripande ansvar och ägarskap kring frågan.

Cancerfonden anser därför att regeringen måste se till att en nationell strategi och handlingsplan tas fram, med tydliga mål och tydlig ansvarsfördelning. Därtill behövs såklart en mängd konkreta initiativ från politiskt håll. Cancerfonden föreslår att: 

  • Anta myndigheternas förslag till mål och ta fram en handlingsplan för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
  • Förbjud reklam för ohälsosamma livsmedel som når barn
  • Ta bort momsen på frukt och grönsaker
  • Inför producentavgift på sockersötad dryck
  • Inför obligatorisk märkning av hälsosamma och ohälsosamma livsmedel
  • Inför riktlinjer för försäljning av hälsosam mat i skattefinansierade lokaler där barn vistas
  • Förbjud flerköpserbjudanden av ohälsosamma livsmedel.

Läs mer i vårt intressepoliska program

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.