Livsstil
Granskad
26 okt 2018
Sidansvarig
Elin Ramfalk
Granskning
Katarina Bälter

Matvanor

Det sammanfattade kunskapsläget visar att hälsosamma matvanor minskar risken för att insjukna i cancer.

Inom forskningsfältet nutritionsepidemiologi granskar forskare kostens effekt på hälsa i stora befolkningsgrupper. Alla typer av cancersjukdomar är inte kopplade till matvanor, men hälsosamma matvanor minskar risken att drabbas av exempelvis cancer i matstrupetjock- och ändtarmmunhåla och svalg. Genom att undvika övervikt minskas risken för ytterligare flera cancersjukdomar som exempelvis bröstcancer efter klimakteriet samt cancer i livmodern och bukspottskörteln.


Ladda ner vår nya skrift om cancerprevention (pdf)

Förebygga cancer med hälsosamma matvanor

Världscancerfonden har gjort en omfattande sammanställning på evidens kring specifika levnadsvanor och risk för cancer, baserad på över 10 000 vetenskapliga artiklar inom området matvanor, vikt och fysisk aktivitet. Denna rapport ligger till grund för rekommendationer för att förebygga cancer med hälsosamma matvanor. Kost som minskar risken att drabbas av cancer innehåller en stor andel grönsaker, bönor, fullkornsprodukter och frukt – livsmedel som är rika på vitaminer, mineraler och fibrer. Rött kött och charkuterier som korv, bacon och skinka är kopplade till en ökad risk för cancer, framförallt i tjock- och ändtarmen, därför är det bra att begränsa intaget av dessa livsmedel till förmån av exempelvis fisk, fågel och proteinkällor från växtriket. 

Begränsa konsumtionen av energirika livsmedel

Rapporten från Världscancerfonden lyfter även fram vikten av att begränsa konsumtionen av energirika livsmedel som läsk, godis, snabbmat och fikabröd eftersom de ökar risken för övervikt, vilket i sin tur ökar risken för flera cancerformer. Det är rekommenderat att äta livsmedel som är naturligt rika på vitaminer och mineraler istället för kosttillskott. Vissa kosttillskott, tillsammans med varierad mat, kan ibland rekommenderas till specifika grupper som gravida (folsyra) och barn (vitamin D). För de allra flesta är dock hälsosam mat och dryck att föredra för att minska sin risk för cancer. 

Mat – en faktor av flera

Bra matvanor är en av flera byggstenar i hälsosamma levnadsvanor som minskar risken för cancer. Utöver mat omfattar hälsosamma levnadsvanor även regelbunden fysisk aktivitet, att man inte röker, ingen eller måttlig alkoholkonsumtion och att man söker skugga soliga sommardagar mellan klockan 11-15.

Man kan dock aldrig säga varför just en enskild person insjuknar i cancer, en person kan ha hälsosamma levnadsvanor men drabbas av cancer i alla fall. Det är många olika faktorer som spelar in när cancersjukdom uppstår. Livet är komplext och vi utsätts ständigt för olika faktorer, både de som minskar och ökar risken för cancer. En del personer har en ökad ärftlig känslighet för att drabbas av cancer, andra utsätts för faktorer som vi i dag kanske inte känner till påverkar cancerrisken. Men när man studerar livsstilsfaktorer i stora befolkningsgrupper, ofta tiotusentals personer, ser man att personer som lever hälsosamt har en lägre risk att drabbas respektive dö av cancer jämfört med personer med ohälsosamma levnadsvanor.

Forskningen har tagit många kliv framåt de senaste decennierna. Tack vare resultat från många olika forskningsfält vet vi i dag att hälsosamma levnadsvanor, där bra matvanor ingår, leder till förbättrad livskvalitet samt minskad risk för cancer och andra folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes och fetma.

Kostrekommendationer för minskad risk för cancer: 

  • Ät en varierad kost och låt frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter ta plats på din tallrik varje dag
  • Begränsa intaget av kaloririka livsmedel som innehåller mycket fett och/eller socker (som godis, snabbmat och bakverk) samt söta drycker som läsk och saft
  • Avstå alkohol eller drick måttligt
  • Välj näringsrika livsmedel istället för kosttillskott
  • Ät högst 500 gram tillagat rött kött per vecka och undvik charkuterier
  • Rör på dig minst 30 min per dag så att pulsen höjs
  • Håll en hälsosam vikt genom livet

Vill du veta mer? Hos World Cancer Research Found International kan du läsa mer om hur hälsosamma matvanor minskar risken för att insjukna i cancer