Forskning
Publicerad
4 nov 2015

Beslut om forskningsanslag

Tack vare våra givares generositet kan Cancerfondens forskningsnämnd vid sina sammanträden bevilja anslag till ett stort antal ansökningar. Här hittar du samtliga beviljade anslag för forskning sedan 2006.

Läs mer om Forskning
Om Forskningsnämnden-Forskningsnämnden bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i det arbetet. Aktuell mandatsperiod för nämnd och kommittéer är 1 april 2016 – 31 mars 2017.
Därför får inte alla anslag-Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd sedan två år tillbaka, berättar här om hur forskningsprojekten prioriteras, Cancerfondens roll och förhoppningar om nya forskningsframsteg.
Så behandlas din ansökan-Alla projektansökningar ska bedömas inom en eller flera av Forskningsnämndens prioriteringskommittéer. Varje kommitté består av 7-9 ledamöter och är sammansatta så att de täcker in de olika ämnesområdena.