Dahm Kähler, Pernilla Linnéa – Mot Excellens-baserad Gynekologisk Cancervård

Pernilla Linnéa Dahm Kähler
Göteborgs universitet
2021
Finansieras med
1 200 000 kr
Forskningsområde: klinisk forskning

Bakgrund

Gynekologisk Cancer är ett samlingsbegrepp på äggstocks-, livmoder-, livmoderhals-, och vulvacancer. Äggstockscancer har sämst överlevnad och många diagnostiseras i sena stadier. Sjukdomen är heterogen och det är av stor vikt att individualisera behandlingen och förbättra överlevnaden. Livmodercancer är vanligast där förekomsten stiger med ökad kroppsvikt och ålder. Prognosen är generellt god och behandlingen består främst av kirurgi där utmaningarna är flera. Det är betydelse att försöka minska sjukligheten av behandlingen och öka livskvaliteten. Livmoderhalscancer drabbar många unga kvinnor och fertilitetsbevarande åtgärder betydelsefulla.

Beskrivning

Projektet 'Mot Excellens-baserad Gynekologisk Cancervård ' innefattar forskning baserad på kliniska frågeställningar med främst analys av klinisk data som registrerats prospektivt i det Svenska kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer (SQRGC) i Västra sjukvårdsregionen, som har god täckningsgrad gentemot Cancerregistret. Studierna bedrivs med analys av överlevnad och återfall gentemot variabler från SQRGC som sjukdoms specifika faktorer, erhållen kirurgisk och onkologisk behandling och som kompletteras med bl.a. komplikationer och livskvalitet. Därutöver kostnadsanalyser på äggstocks- och livmodercancer vården och ny lymfkörteldiagnostik.

Mål

Forskningsgruppen hoppas finna specifika variabler som korrelerar och förbättrar överlevnaden i de gynekologiska cancer sjukdomarna, i synnerhet äggstockscancer, och därvid uppmärksamma om den kliniska behandlingen förändrar risk för återfall och överlevnad. Resultaten medför förhoppningsvis en mer individualiserad behandling med utvecklad patientselektion till olika behandlingar samt ev nationell centralisering till expertcentra. Vidare att sjuklighet och livskvalitet relaterade till givna behandlingar, såsom olika kirurgiska metoder uppmärksammas och kan medföra förbättringar med ökat stöd inom specifika områden som fertilitet och lymfödem.