Vanliga frågor om ansökan

Frågor och svar

Hur skapar jag ett konto i Fenix?

Använd den här länken 

Skriv in kontaktuppgifter samt personnummer och spara. Sökande får därefter ett bekräftelsemail med en länk för att aktivera kontot. Öppna länken, logga in med BankID och skapa en ansökan. 

Jag har redan ett konto i Fenix då jag ansökte om tjänst i höstas, men det fungerar inte att ansöka om projekt. Vad ska jag göra?

Du behöver skapa ett nytt konto även om du ansökte om tjänst i höstas. Se ovan hur du skapar ett konto. 

Kan jag ge behörighet till andra att gå in i min ansökan?

Nej, det är endast den sökande själv som kan logga in eftersom det alltid sker med BankID. Det går inte heller att bjuda in andra till sin ansökan. 

Jag har inte svenskt personnummer, hur skapar jag konto?

Personer som inte har svenskt personnummer kan inte skapa konto och kan därför inte ansöka om anslag i Fenix. 

Måste jag skapa flera konton om jag är prefekt?

Nej, ansökningar som du ska signera som prefekt ska finnas synliga på ditt konto. Om du som prefekt endast ska signera ansökningar så behöver du inte skapa ett konto. Prefekten får då ett mail med en länk till signeringen. Där kommer prefekten in med sitt BankID.

Måste jag som prefekt skapa ett konto om jag ska söka anslag?

Ja, prefekt måste skapa konto för att ansöka om anslag, Om prefekt skapar ett sökande konto med en annan mailadress än den som finns i databasen för prefekterna, så kommer prefekten ha två olika konton, en som sökande och en som prefekt. Om hen däremot har samma mailadress så kommer prefekten endast ha ett konto.

Måste prefekten skapa ett konto i Fenix enbart för att kunna signera?

Om prefekt enbart ska signera ansökningar så behöver prefekten inte skapa ett konto. Prefekten får ett mejl med en länk till signeringen.

Varför måste jag använda BankID?

För Cancerfondens ansökningssystem Fenix krävs att man använder BankID. Det bedöms vara ett säkert sätt för identifiering och signering. Ett fåtal sökande har hört av sig då de inte har ett BankID och därför inte kan använda ansökningssystemet.

Cancerfonden beklagar detta men det finns tyvärr inte något alternativ till att använda BankID. Cancerfonden hoppas att de berörda personerna kan lösa detta genom att ansöka om BankID. 

Jag skrev in felaktiga uppgifter i ansökan. Kan jag återta en inskickad ansökan under ansökningsperioden?

Nej, det går inte att återta en inskickad ansökan.

Hur sparar jag min ansökan?

Ansökan sparas automatiskt. Systemet sparar enbart korrekt inmatad information. Skriver man något och en ruta blir röd sparas inte informationen. 

Jag kan inte bifoga filer, hur gör jag då?

Kontakta forskning@cancerfonden.se så hjälper vi dig vidare.

Hur skriver jag ut min ansökan?

Längst ner på fliken förhandsgranskning finns en knapp som heter Ladda ned ansökan (PDF). Du kan sedan skriva ut PDF:en.

Jag kan inte skriva in ett sökt belopp när jag ansöker om Forskarmånader?

Du ansöker om antalet månader och antalet år i ansökan för Forskarmånader och inte ett sökt belopp.

Jag hittar inte mina gamla ansökningar, hur kommer jag åt dem?

Tyvärr kan du inte se dina gamla ansökningar i Fenix. 

Det är fel prefekt eller ingen prefekt som kommer upp när jag fyller i informationen om institutionen, hur gör jag?

Kontakta forskning@cancerfonden.se så hjälper vi dig vidare.

Min institution finns inte i listan att välja, hur gör jag?

Kontakta forskning@cancerfonden.se så hjälper vi dig vidare.