Sex av tio vill ha skatt på sockersötad dryck

Övervikt och fetma har de senaste tio åren ökat bland barn och unga. Allmänheten är positiva till konkreta åtgärder som kan styra matvanor i en sundare riktning, visar en undersökning från Demoskop utförd på uppdrag av Cancerfonden.

Tre tjejer sitter och dricker läsk
Den genomsnittliga konsumtionen i Sverige är närmare 40 kg per person och år. Den allra största delen får vi i oss via livsmedel där sockret är en dominerande smaksättare. Foto: Julia Mård

Svenskar äter minst hälsosamt i Norden, 17 procent av ungdomars totala energiintag kommer från sötade drycker, godis och glass. Land efter land presenterar nya åtgärder, men i Sverige lyser den politiska handlingskraften med sin frånvaro.

– Trenden mot allt fler överviktiga är inte bra, den behöver brytas. Det vore ansvarsfullt att göra mer från politiskt håll. Det saknas varken beprövade förslag eller opinionsstöd, men det saknas en strategi för hur de visioner om en god och jämlik hälsa som regeringen formulerat ska genomföras. Det går trögt med implementeringen, och behovet av åtgärder är stort, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Positiva till konkreta åtgärder

Enligt en undersökning som Cancerfonden har beställt av Demoskop vill nio av tio vill se sänkt moms på frukt och grönsaker.

Åtta av tio är positiva till skärpt lagstiftning för livsmedelsreklam riktad mot barn och sex av tio tycker att beskattning på sockersötade drycker, så kallad läskskatt, är ett bra förslag. 

I undersökningen framgår också att föräldrarna är medvetna om att ansvaret för barnens matvanor till största delen måste tas inom familjen, av föräldrarna. 94 procent svarar att de har ett stort eller mycket stort ansvar för vad barnen äter, även långt upp i tonåren.

Ungdomar som umgås på en skolgård
Nio av tio föräldrar anser att skola och förskola har ett mycket stort eller stort ansvar för vad barnen äter. Foto: Julia Mård

För att kunna ta sitt ansvar fullt ut anser föräldrarna att de aktörer som på olika sätt påverkar ramarna för barnens matmiljö ska dra sitt strå till stacken.

Nio av tio föräldrar anser att skola och förskola har ett mycket stort eller stort ansvar för vad barnen äter. Sex av tio ger livsmedelsindustrin ett stort eller mycket stort ansvar. Närmare hälften förväntar sig att myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tar ett stort eller mycket stort ansvar.

Andra länder ligger före Sverige

Sverige ligger efter med politiska åtgärder för folkhälsan. Runt om i världen har ca 40 länder som infört skatt på sockersötad dryck och andra sockersötade livsmedel.

I Storbritannien har man exempelvis arbetat med en progressiv beskattning på andelen socker som lett till att producenterna markant minskat sockerhalten i den kolsyrade läsken.

Sockersötad dryck har en stark vetenskaplig koppling till övervikt och fetma både hos vuxna och barn.

I Latinamerika där flera länder länge haft en kraftigt växande andel av övervikt och fetma i befolkningen har bland annat Mexiko och Chile infört beskattning på sockersötad dryck och även varningstext på andra ohälsosamma livsmedel.

40 kilo socker per år

Den genomsnittliga konsumtionen i Sverige är närmare 40 kg per person och år. Den allra största delen får vi i oss via livsmedel där sockret är en dominerande smaksättare, exempelvis choklad, glass, bakverk, bröd, sötade frukostflingor, yoghurt och läskedrycker.

Tre unga pojkar sitter och äter godis
Ungefär en tredjedel av landets 9-åringar är nu överviktiga. Det är mycket hög risk att barn tar med sig den ohälsosamma vikten till vuxen ålder. Foto: Julia Mård

Socker är inte en direkt riskfaktor för cancer. Däremot har sockret indirekt stor påverkan på cancerrisken genom att vara en orsak till en ohälsosam vikt.

Övervikt och fetma är riskfaktor för minst 13 cancersjukdomar, däribland några av våra vanligaste som exempelvis bröstcancer, tarmcancer, bukspottkörtelcancer och levercancer.

– Sockersötad dryck har en stark vetenskaplig koppling till övervikt och fetma både hos vuxna och barn. Ungefär en tredjedel av landets 9-åringar är nu överviktiga och det är hög risk att barn tar med sig den ohälsosamma vikten till vuxen ålder. Att besluta om beskattning av sockersötade drycker i Sverige skulle bli ett startskott för arbetet med att stoppa ökningen, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Demoskopundersökningen i korthet:

  • Nio av tio vill se sänkt moms på frukt och grönsaker.  
  • Åtta av tio tycker att man ska införa märkningar av livsmedel.  
  • Åtta av tio vill ha skärpt lagstiftning för livsmedelsreklam riktad mot barn.  
  • Åtta av tio är för gratis frukost i skola och förskola.  
  • Åtta av tio kan tänka sig ett förbud mot försäljning av livsmedel med hög sockerhalt och lågt näringsinnehåll i skolkafeteria och motsvarande.  
  • Sex av tio vill ha varningstexter i reklam för livsmedel.  
  • Sex av tio vill införa beskattning på sockersötade drycker. 

Cancerfondsrapporten Prevention

I rapporten lyfter vi vikten av politiska åtgärder för att öka folkhälsan.

Läs mer här


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.