Artiklar
Publicerad
1 apr 2016

Att förebygga cancer – vad säger forskningen?

I takt med att allt fler får cancer blir det förebyggande, preventiva, arbetet allt viktigare. Att minska tobaksrökningen är den viktigaste åtgärden, hälsosam kost är också en viktig faktor. Genom att minska övervikten, äta mer grönt och mindre charkuterier och rött kött kan vi minska risken för cancer. Andra sätt är att undvika alkohol, röra på sig regelbundet och vara försiktig i solen.

Enligt WHO kan minst en tredjedel av cancerfallen förebyggas, till exempel genom rökstopp, hälsosam kost och fysisk aktivitet. Maten vi äter påverkar risken att insjukna i cancer på flera olika sätt. Många cancerfall orsakas av att vi äter för mycket i förhållande till vad våra kroppar gör av med. I norra Europa beräknas övervikt och fetma bidra till nästan 4 procent av alla cancerfall, vilket för Sveriges del skulle innebära över 2 000 cancerfall om året. Exakt hur kosten, med dess mångfald av komponenter, påverkar cancerrisken är dock svårare att studera än en enskild faktor som till exempel rökning. Den samlade vetenskapen måste värderas och olika resultat vägas mot varandra.

Ät mer baljväxter, frukt och grönt

Kostforskare har kunnat se att viss kost minskar risken att insjukna och dö i hjärtkärlsjukdom och demens. På senare år har det sambandet även kunnat styrkas för cancer. Samstämmigheten är stor vad gäller vilken kost som rekommenderas:

  • Ät mycket fullkornsprodukter, baljväxter, grönsaker 
  • Undvik charkuterier och begränsa intaget av rött kött och mat med hög salthalt
  • Begränsa intaget avlivsmedel som innehåller mycket fett eller socker
  • Undviksötade drycker

Påverkar socker risken för cancer?

Alla kroppens olika celltyper använder sockerarter i sin ämnesomsättning. Cancerceller delar sig ofta snabbt och behöver således mer näring än andra normala celler. Tyvärr kan man dock inte ”svälta ut” cancerceller genom att undvika socker i sin kost. Kroppen producerar i sådana fall egna sockerarter av muskulaturen i kroppen. Hos cancerpatienter som har svårt att äta och dricka visar det sig bland annat genom att muskelmassan minskar kraftigt och personen blir svag och undernärd. 

Det finns inga entydiga vetenskapliga belägg för att intag av socker av personer med normal reglering av blodsockernivåer påverkar cancerrisk eller överlevnad vid cancer. Det finns forskning som visar att ett högt intag av sockersötade drycker ökar risken för övervikt och fetma, vilket i sin tur ökar risken för ett flertal cancerformer. Cancerfonden rekommenderar en sund och balanserad kost som kan innehålla socker i små mängder. Begränsa intag av energirika livsmedel som godis och bakverk samt sötade drycker som läsk och saft. Låt frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter ta plats på din tallrik varje dag!

Alkohol - undvik eller drick måttligt

Det finns också annat vi äter eller dricker som kan öka risken för cancer. Alkohol är ett exempel som ökar risken för bröstcancer och ett flertal andra cancerformer. Orsakerna är flera; alkoholhaltiga drycker bidrar till övervikt men påverkar även hormoner och skadar cellerna direkt genom nedbrytningsprodukten acetaldehyd.

Läs mer om det vetenskapliga stödet för levnadsvanor som minskar risken för cancer

Referenser:

Adherence to Mediterranean Diet and Risk of Cancer, International Journal of Cancer, 2014

Adherence to Mediterranean Diet and Risk of Cancer, Cancer Medicine, 2015

Antioxidants Can Increase Melanoma Metastasis in Mice, Science Translational Medicine, 2015

Antioxidants Accelerate Lung Cancer Progression in Mice, Science Translational Medicine, 2014

A Sucrose-Enriched Diet Promotes Tumorigenesis in Mammary Gland in Part through the 12-Lipoxygenase Pathway, Cancer Research, 2016

Body Mass Index and Mortality in Men with Prostate Cancer, Prostate, 2015

Body Mass Index and Weight Change in Men with Prostate Cancer, Cancer Causes and Control, 2014

Coffee and Tea Consumption and Risk of Pre- and Postmenopausal Breast Cancer in the Epic Study, Breast Cancer Research, 2015

Coffee Consumption and Prostate Cancer Risk and Progression in the Health Professionals Follow-up Study, Journal of the National Cancer Institute, 2011

Dairy Products, Calcium, and Prostate Cancer Risk, American Journal of Clinical Nutrition, 2015

Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death, New England Journal of Medicine, 2011

Effects of Carbohydrates on Satiety: differences between liquid and solid food, Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2011

Familial Risk and Heritability of Cancer Among Twins in Nordic Countries, Journal of the American Medical Association, 2016

Global Burden of Cancer Attributable to High Body Mass Index in 2012, Lancet Oncology

High Glycemic Index and Glycemic Load are Associated with Moderately Increased Cancer Risk, Molecular Nutrition and Food Research, 2015

Hostile, Hypoxia-A2-Adenosinergic Tumor Biology as the Next Barrier to Overcome for Tumor Immunologists, Cancer Immunology Research, 2014

Hypoxia-Adenosinergic Immunosuppression: Tumor Protection by T Regulatory Cells and Cancerous Tissue Hypoxia, Clinical Cancer Research, 2008

Insulin Resistence and Cancer: Epidemiological Evidence, Endocrine-Related Cancer, 2012

Meat Consumption and Mortality – Results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, BMC Medicine, 2013

Nutrition and Physical Activity Cancer Prevention Guidelines, Cancer Risk, and Mortality in the Women’s Health Initiative,Cancer Prevention Research, 2014

Obesity and Cancer, a Case for Insulin Signaling, Cell Death and Disease, 2015

Red and Processed Meat Consumption and Mortality: Dose–Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies, Public Health Nutrition, 2015

Serum Glucose and Risk of Cancer: a Meta-Analysis, BMC Cancer, 2014

Substantial Contribution of Extrinsic Risk Factors to Cancer Development, Nature, 2015

Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain in Children and Adults, American Journal of Clinical Nutrition, 2013

The Malmö Diet and Cancer Study Design, Biological Bank and Biomarker Programme, Journal of Internal Medicine, 1993

Cancerprevention – vad säger forskningen, Karin Bojs, Cancerfonden, 2016

Hälsa på lika villkor, Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, 2015

Iarc Monographs Volume 114; Red Meat and Processed Meat, 2015

Iarc Monographs Volume 112; Some Organophosphate Insecticides and Herbicides, 2015

Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2014, Livsmedelsverket

Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktdirektivet, SOU 2015:6

The Framework Convention of Tobacco Control, WHO, 2003

Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, Dir 2015:16

 

Visa fler