Nyheter
Publicerad
6 maj 2013
Författare
Martina Frick Isberg

Senaste statistiken om cancer i Sverige

I Cancerfondsrapporten 2013 ägnas ett helt kapitel åt statistik om cancer. Bland annat visas där hur många diagnoser som ställs varje år, vilka cancerformer som är vanligast och hur dödligheten i cancer ser ut över tid. Här följer ett axplock ur statistiken.

Fler insjuknar i cancer

År 2011 ställdes 57 726 cancerdiagnoser i Sverige. Det är en ökning med över 4 procent, eller 2 384 fall, jämfört med året innan. Mest anmärkningsvärd är ökningen av hudcancer, särskilt hos kvinnor. Minst en av tre som lever i Sverige i dag kommer någon gång att få en cancerdiagnos.

Bilden nedan visar insjuknande i antal fall per 100 000 invånare.

Fler överlever

Samtidigt har överlevnaden i cancer successivt förbättrats, i dag överlever 60 procent sin cancersjukdom. Nya och förbättrade diagnosmetoder samt preventionssatsningar som screeningverksamhet har lett till att fler cancerfall upptäcks tidigt, då chansen till bot är större. Effektivare behandlingar påverkar också överlevnaden. Trots att allt fler får cancer dör i dag färre (i antal) av cancer än för 40 år sedan.

Bilden nedan visar antal döda per 100 000 invånare.

De vanligaste cancerformerna

Prostatacancer och bröstcancer stod tillsammans för en tredjedel av alla cancerdiagnoser under 2011.

Är du intresserad av mer fakta och statistik om cancer? Här kan du läsa hela kapitlet.

Martina Frick Isberg

Tidigare ansvarig sociala medier

Visa fler