”Tumörerna hade gått tillbaka”

Forskaren Ingrid Glimelius testar nya läkemedel mot mantelcellslymfom, en svår form av blodcancer. Inom några år kan de nya läkemedlen vara ett skonsammare alternativ till cytostatika.

Conny Alm deltar i en studie på ett nytt sorts läkemedel mot mantelcellslymfom. Forskaren och läkaren Ingrid Glimelius håller i studien.
Conny Alm deltar i en studie på ett nytt sorts läkemedel mot mantelcellslymfom. Forskaren och läkaren Ingrid Glimelius håller i studien. Foto Klas Sjöberg.

- Jag studerar hur effektiva två nya läkemedel är och vilka biverkningar de har jämfört med cytostatika. Ett av läkemedlen heter Imbruvica och är tabletter som patienterna tar dagligen. Utöver det testas även läkemedlet Venclyxto för vissa patienter, säger Ingrid Glimelius, forskare vid Uppsala universitet som får finansiering från Cancerfonden.

Mantelcellslymfom är en ovanlig typ av blodcancer som drabbar ungefär 130 personer i Sverige varje år. En av utmaningarna för forskningen är att patienterna i allmänhet svarar bra på behandlingen men att sjukdomen i många fall kommer tillbaka.

Lovande resultat

­- Syftet med min forskning är att uppnå en effektivare behandling som kan förlänga de friska åren och skjuta fram eventuella återfall. Samtidigt ska behandlingen inte ge mer biverkningar än vad cellgifter gör.

Resultaten ser lovande ut. I de studier som Ingrid Glimelius medverkar i har tumörerna hos flera av patienterna försvunnit. De biverkningar som läkemedlen kan ha på bland annat hjärtat och magen, verkar samtidigt upplevas som mindre påfrestande än cellgifter. Men studierna får visa om det är så.

Blev fri från tumörer

En av dem som ingår i forskningsstudien är Conny Alm. Efter flera återfall är han just nu fri från tumörer.

- Redan efter några månader hade tumörerna gått tillbaka. Det är en enorm lättnad. Nu känns det som att jag har fått livet tillbaka, säger han.

Läkemedlen gör honom trött men biverkningarna är betydligt mildare än med cytostatika, tycker han.

”Finansieringen är avgörande”

Cancerfonden finansierar Ingrid Glimelius forskning på halvtid under sex år. Något som är avgörande för att hon ska kunna genomföra de studier som nu pågår.

- Utan den här typen av forskningsbidrag är det omöjligt att hinna göra en studie som den här. I förlängningen leder forskningsbidraget till att nya läkemedel når patienterna snabbare.

Hoppas på målstyrda läkemedel

Redan inom några år hoppas Ingrid Glimelius att så kallade målstyrda läkemedel, som dem hon utvärderar, kommer att vara en viktig del av de behandlingar mot mantelcellslymfom som erbjuds inom vården.

Här kan du se en film om Ingrids Glimelius forskning.