Stora framsteg vid spridd prostatacancer

Livet för patienter med spridd prostatacancer har förändrats dramatiskt de senaste åren. Orsaken är nya behandlingsmetoder där tumörcellernas framfart bromsas upp på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta tack vare intensiv forskning på området.

Ingela Franck Lissbrant, överläkare och onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

– Det har skett en revolution på prostatacancerområdet. Överlevnaden vid spridd prostatacancer har i vissa fall förlängts med många år och behandlingarna har bidragit till en klart förbättrad livskvalitet för dessa patienter. Det är fantastiskt att nu kunna ge hopp om ett längre liv, säger Ingela Franck Lissbrant, överläkare och onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon tittar i backspegeln och kan konstatera att behandlingen vid spridd prostatacancer i stort sett varit oförändrad från 1940-talet fram till i mitten av 2000-talet, det vill säga i över 60 år.

Under denna period användes främst hormonell behandling för att i första hand sänka eller blockera effekten av testosteron, som är en bidragande orsak till cancerns tillväxt. Problemet var att tumörcellerna efter ett tag blev motståndskraftiga mot behandlingen som bara höll i sig temporärt.

– Därför blev 2004 ett magiskt år då vi började använda oss av cellgifter vilket förlänger överlevnaden och lindrar symtomen vid spridd prostatacancer ytterligare, berättar Ingela.

Sten Nilsson, professor i onkologi vid Karolinska Institutet.

Intensiva forskningsår gav resultat

Det här blev startskottet för ett antal intensiva forskningsår som nu alltså burit frukt och som resulterat i tre olika behandlingsformer. Dels handlar det om en ny sorts hormonell behandling och en ny form av cytostatikabehandling som bromsar tumörcellerna effektivare än tidigare.

Forskarna har även tagit fram en sorts målsökande strålbehandling som sker lokalt i själva metastaserna, vilket leder till att tumörcellerna tillintetgörs och sjukdomsförloppet hejdas ytterligare. 

– Vi har i dag fem nya moderna läkemedel som är en del av de små stegens revolution och som fört upp prostatacancer på samma nivå som bröstcancer när gäller effektiva behandlingsmetoder, säger Sten Nilsson, professor i onkologi vid Karolinska Institutet.

Han har själv lett den kliniska utvecklingen kring metoden med målsökande strålbehandling (Radium-223), som under lång tid fått stöd från Cancerfonden. Studierna kring detta har pågått under hela 2000-talet och medicineringen infördes i Sverige för tre år sedan.

Ett bättre liv

Lyssna på patienters berättelser om livet med spridd prostatacancer i vår podd.

För patienter med spridd prostatacancer innebär framstegen inte bara en chans att leva längre med sin sjukdom utan också att symtomen från sjukdomen försvagats. Till exempel leder Radium-223 till minskad eller ingen skelettsmärta eftersom strålningen slår mot den mest allvarliga och aggressiva delen av sjukdomen som sitter i just skelettet.

– Många kan leva på samma sätt som före insjuknandet och är relativt biverkningsfria, berättar Ingela Franck Lissbrant som tillsammans med Sten Nilsson nu ser fram emot nästa genombrott på området.

En ny möjlighet handlar om att sätta in dessa läkemedel i ett tidigare skede i sjukdomsförloppet vilket gör det lättare att hålla det under kontroll. Det finns också planer på att skräddarsy behandlingarna genom att undersöka enskilda patienters dottertumörer och på så sätt ta reda på vilken medicinering som passar den enskilda individen bäst.

– Vi kommer att se väldigt mycket ny kunskap och ännu bättre resultat i den närmaste framtiden som ser ljusare ut än någonsin på det här området, säger Sten Nilsson

Vi bidrar kontinuerligt till forskning som rör prostatacancer. Bland annat får Sten Nilsson stöd i sitt arbete med att ta fram ytterligare en bromsmedicin (OsteoDex) som ska hämma skelett- och mjukdelsmetastaser.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.