Forskning pågår: förebygga cancer med operation

Att operera bort livmoder, äggstockar samt bröst skyddar kvinnor med riskgenerna BRCA mot cancer. Läkaren Annika Strandell undersöker om cancerrisken minskar även om bara äggledarna tas bort.

Två läkare på sjukhus.
Annika Strandell, docent vid Göteborgs universitet och överläkare vid Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsammans med kollegan Jynfiaf Francis, överläkare vid kvinnokliniken på Sahlgrenska. Foto: Nicke Johansson.

Annika Strandell, docent vid Göteborgs universitet och överläkare vid Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, möter i sitt arbete kvinnor som vill operera bort livmoder eller äggstockar.

Den vanligaste anledningen att operera bort livmodern är svårbehandlade blödningar. Andra kvinnor har fått rådet att operera bort äggstockarna då de har riskgenerna BRCA1 eller BRCA2 (Läs mer om forskning på BRCA här)

kvinna med operationslampa
I två projekt som stöds av Cancerfonden undersöker Annika Strandell om en mindre dramatisk operation kan skydda mot uppkomsten av äggstockscancer. I ett första steg studerar hon kvinnor som inte har riskgenerna BRCA. Foto: Nicke Johansson.

Det är ett stort och stympande ingrepp som gör att kvinnan kastas in i klimakteriet

­­ Det är ett stort och stympande ingrepp som gör att kvinnan oavsett ålder kastas in i klimakteriet. Vi vill se om det i vissa fall kan räcka med att ta bort äggledarna för att minska cancerrisken, säger hon.

Bakgrunden är att tumörer som upptäcks i äggstockarna kan ha sitt ursprung i just äggledarna.

Undersöker kvinnor i två studier  

I två projekt som stöds av Cancerfonden undersöker Annika Strandell om en mindre dramatisk operation kan skydda mot uppkomsten av äggstockscancer. I ett första steg studerar hon kvinnor som inte har riskgenerna BRCA.

I den ena studien ingår kvinnor som opererar bort livmodern på grund av kraftiga blödningar eller smärtsamma muskelknutor. De lottas att samtidigt ta bort äggledarna, eller inte. 

huvud framför två datorer
I studierna mäts om den utökade operationen ger fler komplikationer eller mer klimakteriesymtom. Foto: Nicke Johansson.

I den andra studien ingår kvinnor som vill sterilisera sig. Normalt ”knipsar man av” äggledarna, så att spermier och ägg inte kan passera. Här lottas kvinnor till detta ingrepp, eller till att helt ta bort äggledarna.

I båda studierna mäts om den utökade operationen ger fler komplikationer eller mer klimakteriesymtom. Via register följs också kvinnorna upp under lång tid för att se om de som avlägsnade äggledarna på sikt slapp cancer i äggstockarna, jämfört med de som behöll äggledarna.  

Var med och besegra cancer

Stöd cancerforskningen

Viktigt att kunna ge kvinnor handfasta råd   

Enligt Annika Strandell är målsättningen densamma för båda studierna. 

­­ Vi hoppas att risken för komplikationer och klimakteriesymtom inte ska öka om äggledarna tas bort, men det får resultaten visa. Det viktigaste är att vi ska kunna ge kvinnorna handfasta råd om vad de kan förvänta sig, så att de kan ta ställning till om de vill göra det extra ingreppet, säger hon och lägger till: 

kvinna i operationsrum
Annika Strandell möter i sitt arbete kvinnor som vill operera bort livmoder eller äggstockar. En del har fått rådet att operera bort äggstockarna då de har riskgenerna BRCA1 eller BRCA2. Foto: Nicke Johansson.

­­ På längre sikt, om tio-tjugo år, vet vi också om vi genom att ta bort äggledarna skyddar dem mot uppkomsten av cancer i äggstockarna. 

 De kan då hinna få barn innan äggstockarna tas bort

De kvinnor som opereras i de här projekten har inte aktiv cancer och de bär inte heller på riskgenerna BRCA1 och BRCA2. Förhoppningsvis kan resultaten ändå vara intressanta för kvinnor som får cancer, enligt Annika Strandell. 

­­ Om det visar sig att ta bort äggledarna för en tid ger tillräckligt skydd mot cancer, behöver de inte direkt avlägsna livmoder och äggstockar. De kan då hinna få barn innan äggstockarna tas bort när klimakteriet närmar sig. 

Fakta äggstockscancer

Äggstockscancer eller ovarialcancer kallas ibland för bukens tysta tumör eftersom symtomen brukar vara vaga i början. Tack vare förbättrad behandling blir allt fler kvinnor framgångsrikt behandlade.

Läs mer om symtom på äggstockscancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.