”En plats där vi kan stötta varandra”

Nu startar vi den slutna Facebook-gruppen “Tillsammans” för patienter och närstående. Helena Torsler Andersson på Cancerlinjen berättar mer. 

Helena Torsler Andersson, sjuksköterska på Cancerlinjen, står på ett en gågata i solen.
Helena Torsler Andersson, sjuksköterska Cancerlinjen och samordnare för patienter och anhöriga.

Varför startar Cancerfonden gruppen Tillsammans?

– Vi är många som är på sociala medier, och Cancerfonden vill finnas där våra följare finns, för att svara på frågor om cancer och förhoppningsvis kunna ge stöd, säger Helena Torsler Andersson på Cancerlinjen, sjuksköterska och samordnare för patienter och närstående. 

Vem är gruppen till för? 

– Gruppen Tillsammans vänder sig till patienter och närstående som vill dela tankar och frågor om cancer med varandra, och med oss på Cancerlinjen. 

Hur hittar vi till gruppen? 

– Antingen söker du på gruppens namn "Cancerfonden Tillsammans" i sökfältet på Facebook. Eller via länken längst ner i den här artikeln. 

Vad hoppas du att Tillsammans-gruppen ska ge? 

– Vår förhoppning är att gruppen ska bidra till samtal och nätverkande. Tanken är att medlemmarna ska få en plats att tillsammans kunna stötta varandra, och samtidigt ha möjlighet att ställa frågor till oss på Cancerlinjen. Ingen ska behöva känna sig ensam i en svår situation. 


Vill du gå med i vår slutna Facebook-grupp Cancerfonden Tillsammans? 

Gå med här