Dags att utrota livmoderhalscancer

Nu finns chansen att på kort tid förhindra att kvinnor drabbas av livmoderhalscancer. Det som krävs är riktade insatser för att vaccinera fler unga kvinnor.

Man med glasögon i korridor.
Joakim Dillner menar att det behövs en nationell kampanj för att få alla regioner att införa HPV-vaccination i samband med screeningprogrammet. Foto Ulf Sirborn.

Varje år får 550 kvinnor i Sverige diagnosen livmoderhalscancer, och 150 kvinnor avlider. Cancerformen orsakas av humant papillomvirus, HPV, och det finns ett effektivt vaccin. Sedan 2012 erbjuds alla flickor vaccin och förra året beslutades att även pojkar födda från och med 2009 ska vaccineras.  

– Nu är förutsättningarna på plats för att vi ska kunna utrota livmoderhalscancer, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. 

Till dessa förutsättningar räknas förutom vaccinationsprogrammet även den screening med cellprovtagning som alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas till.

Nu kan vi utrota livmoderhalscancer!

 

Se hur här

Kräver en insats nu

Enligt Joakim Dillner krävs en engångsinsats av riktad vaccination av yngre kvinnor. Denna grupp blir smittad och sprider viruset då de är sexuellt aktiva, men hann inte få HPV-vaccination i skolan. Målet är därför att kvinnor mellan 23 och 25 år ska få vaccin inom screening-programmet som de kallas till vart tredje år.   

– Då handlar det om en extra kostnad för vaccin, medan kallelsen och personal redan finns på plats, säger han.  

25 miljoner kronor per år i sex år

Den engångsinsats han förespråkar för att utrota livmoderhalscancer skulle innebära att vaccinera omkring 45 000- 50 000 kvinnor varje år under sex år, till en årlig kostnad av 25 miljoner kronor.  

– Det behövs en nationell kampanj eftersom virus inte respekterar regiongränser. Här måste regering och riksdag fatta beslut om att detta ska ­genomföras, säger han. 

– Det här är en fantastisk möjlighet att faktiskt utrota en cancer, säger Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.

HPV-test vid screening

Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2015 att även testa för ­förekomst av HPV när cellprovet görs.

Införandet av HPV-testning vid screeningen har gått segt, men i dag görs sådan testning i de flesta regioner.   

– Det har rört på sig i Sverige, men jag blir upprörd över att det tar så lång tid, säger Joakim Dillner.  

Anna Karlsson håller med. 

– Det är ett underbetyg för de regioner som ännu inte genomfört detta, säger hon.

Text: Lotta Fredholm och Cancerfondens redaktion

Fakta livmoderhalscancer

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar och vaccin har antalet insjuknade i livmoderhalscancer halverats sedan mitten av 1960-talet.

Läs mer om symtom på livmoderhalscancer

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.