Cancerfonden vänder på alla stenar i arbetet med att besegra cancer

Mattias Svensson undrar i SvD ledare 20 januari varför Cancerfonden moraliserar över hur människor lever snarare än att bekämpa död och sjukdom. Det är ganska märkvärdiga ord till en organisation som bara under 2022 delade ut 900 miljoner kronor till cancerforskningen.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto av Klas Sjöberg.
Genom att rikta oss mot politik och producenter vill jag hävda att Cancerfondens förslag är raka motsatsen till att moralisera över enskilda människors levnadsvanor, skriver Ulrika Årehed Kågström om producentavgiften. Foto: Klas Sjöberg.

Förutom att finansiera forskning, sprida kunskap och erbjuda stöd till drabbade och närstående arbetar vi också för att driva på politiska beslut på en mängd olika områden.

En särskilt prioriterad fråga för Cancerfonden är att granska och driva på implementeringen av screeningprogram som idag går alldeles för långsamt och som präglas av stor ojämlikhet. 

Men det som fångat Mattias Svenssons uppmärksamhet är att Cancerfonden är positiva till att införa en producentavgift för att företag som tillverkar sockersötad dryck ska få incitament att sänka sockerhalten. Det går att ha olika åsikter om denna åtgärd, men om vi håller oss till fakta så vet vi bland annat följande:

  1. Övervikt ökar risken för cancer. 13 olika cancersjukdomar kan kopplas till övervikt och fetma.
  2. Idag beräknas vart femte barn ha övervikt och fetma, andelen har ökat dramatiskt under de senaste tio åren.
  3. Den  europeiska  livsmedelssäkerhetsmyndigheten har efter en genomgång av över 30 000 publikationer konstaterat att sockersötad dryck är det livsmedel som har den i särklass starkaste kopplingen till övervikt. 
  4. I Sverige kommer 4 procent av ungdomarnas energiintag från sockersötad dryck.
  5. En Sprite i Storbritannien innehåller en tredjedel så mycket socker som en Sprite i Sverige. Storbritannien införde producentavgift 2018.

Genom att rikta oss mot politik och producenter vill jag hävda att Cancerfondens förslag är raka motsatsen till att moralisera över enskilda människors levnadsvanor. 

Producentavgiften är en av flera åtgärder som krävs för att minska övervikten och förbättra hälsan i Sverige. Detta är i sin tur ett av flera områden där vi behöver se ett politiskt ambitionslyft för att förebygga cancer, för tidig upptäckt, för att bota fler och för att fler ska kunna ha en god livskvalitet under och efter cancer.

Med risk för att använda ett slitet uttryck: Cancerfonden vänder på alla stenar i arbetet med att besegra cancer.

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare, Cancerfonden

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.