Att prata är viktigt, men inte att ha alla svar

Ska barnen informeras eller hållas utanför när en närstående drabbas av cancer? Psykologen Yvonne Brandberg tycker att vi i ett tidigt skede ska prata med barnen.

Vänstra bilden: En vuxen persons hand håller ett barns hand. Högra bilden: porträtt på Yvonne Brandberg.
Hur ska vuxna prata med barn när någon närstående drabbas av cancer? Foto: Scandinav, Karl Gabor.

Det är vanligt med osäkerhet kring hur man ska förklara för barn att farfar eller mormor är sjuk, har ont och är trött. Ofta kan man berätta för barn, men det beror givetvis på barnens ålder, menar Yvonne Brandberg. 

– Med små barn kan det vara bra att vara konkret och visa var på kroppen sjukdomen sitter, men jag tycker inte man behöver berätta att det är just cancer. Det räcker med att säga att farfar eller mormor är sjuk. Ju äldre barnet är desto mer information kan man dela, säger hon. 

Hur delaktiga ska barnen få vara? 

– Jag tycker att man ska följa barnen och låta dem få veta så mycket de vill. Vissa tar ju med barnen till sjukhuset och det kan vara bra, men då tror jag att det är viktigt att avdramatisera det hela. 

Kanske kan man ta med en surfplatta eller låta dem fika på sjukhuset. Att barnen följer med kan ju också skapa en glädjande synergieffekt för den som är sjuk. Men man måste också ta hänsyn till den sjuke. Alla uppskattar inte besök i en så utsatt position i livet.

Ska barnen få vara med ända till slutet? 

– Ja, jag tycker att de kan vara med till sista andetaget om de vill. Om barnen varit med och sett förloppet och sett den sjuke bli allt sämre och svagare, kommer heller inte döden som någon överraskning. Men det är viktigt att lyssna in barnen och höra vad de vill. 

Hur pratar man om döden efteråt? 

– Döden väcker många tankar oavsett ålder och det kan vara svårt att greppa och förstå. En del barn vill tänka på förloppet som att den döde kommer till himlen och jag tror det är viktigt att låta barnen ha sina tankar om döden. Och faktum är ju att ingen av oss nu levande vet vad som händer efter döden. 

Vad ger vi varandra när vi sörjer tillsammans? 

– Vi ger varandra gemenskap och det stärker. Att dela upplevelsen är viktigt. Man vet också att det hjälper mycket att prata om den som har gått bort. Ett råd kan också vara att tillsammans minnas hur det var när personen levde. Ett sådant samtal brukar resultera i många fina minnen. 

Läs mer om vardag med cancer i familjen.