Är det cancerframkallande?

Är socker, aspartam, chips och kaffe cancerframkallande – vad säger forskningen?

Ser vi på alla enskilda studier och larm som på något sätt pekat ut livsmedel som karcinogena, det vill säga cancerframkallande, kan vi knappt äta någonting. 

Aspartam

Vi kan börja med sötningsmedlet aspartam. Det togs fram i mitten av 1960-talet och har använts i Sverige sedan 1980-talet som ett alternativ till socker. Tidigare djurstudier har visat på en koppling mellan aspartam och utveckling av tumörer.

Men i stora översiktsstudier har forskare kunnat utesluta ett sådant samband och i efterhand har de djurstudier som tidigare tyckts visa på ökad risk för cancer bedömts som bristfälliga.

Enligt studiernas resultat skulle det dessutom krävas ett intag av 2400 burkar lightläsk varje dag för att nå upp till farliga nivåer.

Är sötningsmedel cancerframkallande?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om sötningsmedel.

Akrylamid i potatischips och kaffe

Vad säger då forskningen om kaffe, chips och pommes frites? När kolhydratrik mat hettas upp till höga temperaturer bildas en biprodukt som heter akrylamid.

Det sker vid bland annat vid fritering och stekning. Av det vi äter och dricker finns ämnet i högst halter i potatischips, pommes frites och kaffebönor.  

Undvik bränd mat 

Akrylamid är klassificerat som ett sannolikt cancerframkallande ämne av Världshälsoorganisationen, WHO. Man behöver inte ändra sina matvanor på grund av akrylamid, men genom att äta varierat och undvika hårt stekt och bränd mat minskar du intaget av akrylamid.   

Tobaksrök innehåller cirka 70 cancerframkallande ämnen, däribland höga halter av just akrylamid. Rökare får i sig tre gånger så mycket akrylamid som icke-rökare. Hur är det då med socker?

Är chips och kaffe cancerframkallande?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om chips och kaffe.

Socker – överkonsumtion leder till övervikt och obesitas

Det som står klart är att överkonsumtion leder till övervikt och obesitas (fetma), vilket i sin tur är en riskfaktor för cancer. Men däremot finns det inga entydiga vetenskapliga belägg för att socker i sig skulle öka risken för cancer.  

Om man har cancer, kan man då svälta ut cancerceller genom att undvika socker? Många tror det och att socker göder cancerceller är ett påstående som sprids på webben och i sociala medier.

Fakta är att de allra flesta celler i kroppen behöver socker för sin ämnesomsättning, det gäller både vanliga celler och tumörceller. Cancerceller delar sig ofta snabbt och behöver mer näring än normala celler. Men det går inte att ”svälta ut” cancerceller genom att undvika socker.  

Kan tappa muskelmassa

Kroppen producerar i sådana fall socker av musklerna i kroppen. Det är en av anledningarna till att cancerpatienter kan tappa muskelmassa och bli svaga och undernärda.  

Om du har cancer är det viktigaste ATT du äter och får i dig den energi och näring din kropp behöver för att klara av de tuffa behandlingarna som kan bota din cancer – det kan inte kosten göra.

Är socker cancerframkallande?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om socker.

Bekämpningsmedel – fördelarna överväger riskerna

Bekämpningsmedel väcker ofta oro. Inom EU tillåts dock inte besprutning av frukt och grönsaker med bekämpningsmedel som är klassificerade som cancerframkallande.

Och för att få importera frukt och grönt till EU tillåts endast användning av mycket låga nivåer av ämnen som kan vara farliga för hälsan.   

Tittar vi på gränsvärden för livsmedel importerade från länder utanför EU så skulle ett barn behöva äta tiotals äpplen eller åtta liter jordgubbar dagligen för att ens komma upp i nivåer som möjligen ger negativa hälsoeffekter. 

Fördelarna med att äta frukt och grönt överväger kraftigt eventuella risker med bekämpningsmedel. För att minska din risk för cancer är det därför viktigt att du äter mycket grönsaker, bär och frukt oavsett hur eller var de är odlade. 

Minskar antioxidanter risken för cancer?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om antioxidanter.

Alkohol orsakar cancer  

Alkohol ökar risken för cancer på en mängd olika sätt. Det ämne som bildas när etanol bryts ned i kroppen, acetaldehyd, är giftigt och av WHO klassificerat som cancerframkallande för människor.

Ämnet kan skada cellernas DNA och alkohol har även andra effekter som påverkar cellerna. Framför allt innebär alkoholkonsumtion ökad risk för bröstcancer, lever- och gallvägscancer, matstrupscancer och tjock- och ändtarmscancer.    

Att dricka alkohol är dessutom ett effektivt sätt att få i sig stora mängder kalorier, vilket kan leda till övervikt som i sin tur ökar risken för cancer.

Finns ingen "säker" nivå

Riskökningen är som störst vid ett högt alkoholintag men när det gäller till exempel bröstcancer ökar den redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag. Med andra ord finns det ingen “säker” nivå.  

Basisk mat – påståenden saknar belägg  

På webben florerar också påståenden om sur och basisk mat som sägs kunna minska eller öka risken för cancer. Men det saknas vetenskapliga belägg för att det finns några sådana samband.  

Ökar korv risken för cancer?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna – här om korv. 

Chark ökar risken  

Processat kött är kött som har bearbetats, genom till exempel saltning, rökning eller fermentering. För en person som ökar sin konsumtion av processat rött kött från noll till 500 gram i veckan ökar risken för tjocktarmscancer från 1,5 procent till 1,8 procent.

WHO klassar processat kött som korv, skinka och bacon som cancerframkallande för människa, vilket betyder att det finns en säkerställd koppling mellan intag av korv och ökad risk för tarmcancer.  

Se till helheten  

Vi äter inte mat i form av enskilda livsmedel eller näringsämnen och därför är det viktigt att se till en helhet och hitta en hälsosam kombination snarare än att fokusera på enskilda livsmedel. Minst 30 procent av all cancer bedöms kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.

En god kosthållning är en viktig del i det, men även andra faktorer som hur mycket vi rör på oss och hur mycket vi exponerar oss har stor betydelse. Cancerfonden har tagit fram sex råd för hur du kan minska risken att drabbas av cancer. 

Minskar antiinflammatorisk kost risken för cancer?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna – här om antiinflammatorisk kost.

Frågor & svar om kost och cancer

Är aspartam farligt?

Aspartam är en av de mest studerade livsmedelstillsatserna på marknaden och bedömts som säker att använda av både den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa samt WHO’s internationella expertgrupp som bedömer livsmedelstillsatser, JECFA.

I juli 2023 publicerade WHO nya bedömningar av aspartams hälsoeffekter, baserat på granskning av en stor mängd studier. Slutsatsen är att aspartam inte är farligt så länge man håller sig under den rekommenderade maxnivån på 40mg aspartam per kg kroppsvikt och dag.

Detta kan översättas till mer än fyra liter aspartamsötad läsk för en person som väger 60kg. 

Är aspartam cancerframkallande?

I juli bedömde WHO’s internationella cancerforskningsorgan, IARC, aspartam som möjligen cancerframkallande, vilket i praktiken innebär att det finns otillräckliga vetenskapliga bevis för att koppla samman intag av aspartam och ökad cancerrisk.

IARC placerar aspartam i klass 2B som är den lägsta klassen i deras klassificering. I samma kategori återfinns bland annat extrakt av aloe vera samt koffeinsyra som finns i kaffe och te.

Den samlade evidensen kan alltså inte konstatera aspartam som cancerframkallande för människan. 

Vilken mat är cancerframkallande?

Den samlade forskningen visar att viss typ av mat kan öka risken för cancer, framför allt i tarmen.

WHO’s internationella cancerforskningsorgan har bedömt processat kött som korv, bacon och skinka som cancerframkallande för människan samt rött kött från ko, gris eller lamm som troligen cancerframkallande för människan.

Även fast själva riskökningen i båda fallen är liten, så är det bra att minska sin konsumtion av processat och rött kött till förmån för mer växtbaserade alternativ som i sin tur kan minska risken för cancer.

Mat som innehåller mycket energi men lite näring, såsom godis, sockersötade drycker, viss snabbmat som pizza och hamburgare, glass och snacks ökar risken för övervikt och obesitas (fetma) som i sin tur är kopplad till flertal cancerformer.

Så, även fast det inte finns en direkt cancerkoppling till dessa livsmedel är rekommendationen att begränsa sitt intag för att minska risken för fetmarelaterad cancer.

Är processad mat farlig/cancerframkallande?

När det gäller ultraprocessad mat så finns det forskning som pekar på ett samband mellan ultraprocessad mat och ökad cancerrisk, men detta behöver studeras mer för att bekräfta det eventuella sambandet.

Ett högt intag av ultaprocessad mat är kopplad till ökad risk för övervikt och obesitas vilket i sin tur ökar risken för 13 olika cancerformer. 

Se svar ovan gällande processat kött. 

Kan man få cancer av bränd mat?

Upphettning av mat kan ge upphov till att oönskade ämnen bildas, till exempel akrylamid eller nitrosaminer, ämnen som kan öka risken för cancer.

Akrylamid bildas när kolhydratrika livsmedel upphettas till hög temperatur vid till exempel ugnsbakning, fritering eller rostning (ej vid kokning). Ju mörkare yta, desto mer akrylamid.

Nitrosaminer kan bildas när man tillagar livsmedel som innehåller nitrit, tex bacon eller korv. Därför är det bra att sträva efter att äta varierat och tillaga maten gyllenbrun snarare än mörkbrun och bränd. 

Kan man få cancer av fermenterad mat?

Det finns en stark koppling mellan ett högt intag av livsmedel som konserverats med salt och ökad risk för magcancer. Ju högre intag, desto högre risk. Därför är det bra att begränsa sitt intag av salt från maten i stort, inte bara av fermenterad mat. 

Djurmodeller har visat att just höga saltnivåer skapar förändringar i slemhinnan som skyddar magen och ökar bildningen av cancerframkallande föreningar/ämnen. Dessutom kan högt saltintag öka risken för H. pylori som är en känd riskfaktor för magcancer. 

Är chips cancerframkallande?

När kolhydratrik mat hettas upp till höga temperaturer bildas en biprodukt som heter akrylamid. Det sker vid bland annat fritering och stekning.

Av det vi äter och dricker finns ämnet i högst halter i potatischips, pommes frites och kaffebönor. 

Akrylamid är klassat som ett sannolikt cancerframkallande ämne av WHO. Samtidigt är risken att få cancer på grund av akrylamid i maten väldigt liten.

Genom att äta varierat och undvika hårt stekt och bränd mat minskar man intaget av akrylamid. Och ja, det går bra att fortsätta äta chips och dricka kaffe (som i sin tur anses ha positiva effekter mot vissa cancerformer).

Är socker cancerframkallande?

Det finns inga entydiga vetenskapliga belägg för att socker skulle öka risken för cancer hos friska människor.

Däremot har ett stort intag av socker, framförallt genom sockersötade drycker som läsk eller saft, en stark koppling för ökad risk för övervikt och obesitas, vilket i sin tur kan kopplas till minst 13 olika cancerformer.

Därför är det viktigt att begränsa intaget av socker, och sockerrika produkter och helst undvika intag av sockersötade drycker. (Samma råd gäller både för barn och vuxna)

Kan man få cancer av rött kött?

Rött och processat kött ökar risken för cancer. Exakt vad det beror på är inte helt klarlagt men troligen samverkar flera faktorer.

Om du äter rött kött, begränsa till intag till maximalt 350-500g tillagat kött per vecka. Det motsvarar cirka tre portioner. Till rött kött räknas kött från nöt, gris, lamm, ren och vilt. Processat rött kött bör du undvika helt eller endast äta lite av. 

Finns det mat som motverkar/skyddar mot cancer?

För att minska risken för cancer är det bra att äta växtbaserad kost som innehåller mycket grönsaker, baljväxter, fullkorn och frukt.

Denna typ av kost rik med fullkorn och fibrer minskar risken för tarmcancer. Men den fiberrika maten från växtriket hjälper även till att hålla en hälsosam vikt och skyddar därför i förlängningen mot fetmarelaterade cancerformer.

Kan man få cancer av riskakor?

Ris innehåller arsenik som är ett grundämne som finns naturligt i jorden. Ett högt intag av arsenik, framförallt genom dricksvatten i vissa länder, ökar risken för vissa cancerformer.

Att äta ris och risprodukter (inklusive riskakor) några gånger i veckan är ingen risk för hälsan. Dock skall barn under 6 år inte äta riskakor eller risdrycker alls. För att minska risken för höga intag av oönskade ämnen är det bäst att äta varierat.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.