Sant och falskt om kost och cancer

Är socker, aspartam, chips och kaffe cancerframkallande – vad säger forskningen?

Ser vi på alla enskilda studier och larm som på något sätt pekat ut livsmedel som karcinogena, det vill säga cancerframkallande, kan vi knappt äta någonting. 

Aspartam – 2400 burkar lightläsk

Vi kan börja med sötningsmedlet aspartam. Det togs fram i mitten av 1960-talet och har använts i Sverige sedan 1980-talet som ett alternativ till socker. Tidigare djurstudier har visat på en koppling mellan aspartam och utveckling av tumörer.

Men i stora översiktsstudier har forskare kunnat utesluta ett sådant samband och i efterhand har de djurstudier som tidigare tyckts visa på ökad risk för cancer bedömts som bristfälliga.

Enligt studiernas resultat skulle det dessutom krävas ett intag av 2400 burkar lightläsk varje dag för att nå upp till farliga nivåer.

Är sötningsmedel cancerframkallande?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om sötningsmedel.

Akrylamid i potatischips och kaffe

Vad säger då forskningen om kaffe, chips och pommes frites? När kolhydratrik mat hettas upp till höga temperaturer bildas en biprodukt som heter akrylamid.

Det sker vid bland annat vid fritering och stekning. Av det vi äter och dricker finns ämnet i högst halter i potatischips, pommes frites och kaffebönor.  

Undvik bränd mat 

Akrylamid är klassificerat som ett sannolikt cancerframkallande ämne av Världshälsoorganisationen, WHO. Man behöver inte ändra sina matvanor på grund av akrylamid, men genom att äta varierat och undvika hårt stekt och bränd mat minskar du intaget av akrylamid.   

Tobaksrök innehåller cirka 70 cancerframkallande ämnen, däribland höga halter av just akrylamid. Rökare får i sig tre gånger så mycket akrylamid som icke-rökare. Hur är det då med socker?

Är chips och kaffe cancerframkallande?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om chips och kaffe.

Socker – överkonsumtion leder till övervikt och fetma

Det som står klart är att överkonsumtion leder till övervikt och fetma, vilket i sin tur är en riskfaktor för cancer. Men däremot finns det inga entydiga vetenskapliga belägg för att socker i sig skulle öka risken för cancer.  

Om man har cancer, kan man då svälta ut cancerceller genom att undvika socker? Många tror det och att socker göder cancerceller är ett påstående som sprids på webben och i sociala medier.

Fakta är att de allra flesta celler i kroppen behöver socker för sin ämnesomsättning, det gäller både vanliga celler och tumörceller. Cancerceller delar sig ofta snabbt och behöver mer näring än normala celler. Men det går inte att ”svälta ut” cancerceller genom att undvika socker.  

Kan tappa muskelmassa

Kroppen producerar i sådana fall socker av musklerna i kroppen. Det är en av anledningarna till att cancerpatienter kan tappa muskelmassa och bli svaga och undernärda.  

Om du har cancer är det viktigaste ATT du äter och får i dig den energi och näring din kropp behöver för att klara av de tuffa behandlingarna som kan bota din cancer – det kan inte kosten göra.

Är socker cancerframkallande?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om socker.

Bekämpningsmedel – fördelarna överväger riskerna

Bekämpningsmedel väcker ofta oro. Inom EU tillåts dock inte besprutning av frukt och grönsaker med bekämpningsmedel som är klassificerade som cancerframkallande.

Och för att få importera frukt och grönt till EU tillåts endast användning av mycket låga nivåer av ämnen som kan vara farliga för hälsan.   

Tittar vi på gränsvärden för livsmedel importerade från länder utanför EU så skulle ett barn behöva äta tiotals äpplen eller åtta liter jordgubbar dagligen för att ens komma upp i nivåer som möjligen ger negativa hälsoeffekter. 

Fördelarna med att äta frukt och grönt överväger kraftigt eventuella risker med bekämpningsmedel. För att minska din risk för cancer är det därför viktigt att du äter mycket grönsaker, bär och frukt oavsett hur eller var de är odlade. 

Minskar antioxidanter risken för cancer?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna - här om antioxidanter.

Alkohol orsakar cancer  

Alkohol ökar risken för cancer på en mängd olika sätt. Det ämne som bildas när etanol bryts ned i kroppen, acetaldehyd, är giftigt och av WHO klassificerat som cancerframkallande för människor.

Ämnet kan skada cellernas DNA och alkohol har även andra effekter som påverkar cellerna. Framför allt innebär alkoholkonsumtion ökad risk för bröstcancer, lever- och gallvägscancer, matstrupscancer och tjock- och ändtarmscancer.    

Att dricka alkohol är dessutom ett effektivt sätt att få i sig stora mängder kalorier, vilket kan leda till övervikt som i sin tur ökar risken för cancer.

Finns ingen "säker" nivå

Riskökningen är som störst vid ett högt alkoholintag men när det gäller till exempel bröstcancer ökar den redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag. Med andra ord finns det ingen “säker” nivå.  

Basisk mat – påståenden saknar belägg  

På webben florerar också påståenden om sur och basisk mat som sägs kunna minska eller öka risken för cancer. Men det saknas vetenskapliga belägg för att det finns några sådana samband.  

Ökar korv risken för cancer?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna – här om korv. 

Chark ökar risken  

Processat kött är kött som har bearbetats, genom till exempel saltning, rökning eller fermentering. För en person som ökar sin konsumtion av processat rött kött från noll till 500 gram i veckan ökar risken för tjocktarmscancer från 1,5 procent till 1,8 procent.

WHO klassar processat kött som korv, skinka och bacon som cancerframkallande för människa, vilket betyder att det finns en säkerställd koppling mellan intag av korv och ökad risk för tarmcancer.  

Se till helheten  

Vi äter inte mat i form av enskilda livsmedel eller näringsämnen och därför är det viktigt att se till en helhet och hitta en hälsosam kombination snarare än att fokusera på enskilda livsmedel. Minst 30 procent av all cancer bedöms kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.

En god kosthållning är en viktig del i det, men även andra faktorer som hur mycket vi rör på oss och hur mycket vi exponerar oss har stor betydelse. Cancerfonden har tagit fram sex råd för hur du kan minska risken att drabbas av cancer. 

Minskar antiinflammatorisk kost risken för cancer?

Vår expert Maiju Wetterhall sticker hål på myterna – här om antiinflammatorisk kost.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.