Om Kolla risken

Kolla risken är ett test för de som vill få koll på sina vanor och veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Varför finns testet?

Syftet med Kolla risken är att ge fler en möjlighet att få en bild av sina levnadsvanor och förståelse kring hur de är kopplade till en ökad eller en minskad risk att drabbas av cancer.

3 av 10 cancerfall i Sverige är kopplade till våra levnadsvanor och alla människor har rätt till kunskap kring vad som går att göra för att minska sin risk för cancer, även om cancer inte kan härledas till en specifik levnadsvana på individnivå.

Testet kan med fördel fungera som ett första steg i en livsstilsförändring, vare sig det handlar om att sluta röka, börja promenera eller äta mer hälsosamt.

Testet erbjuder tips och enkla råd till den som vill påbörja en beteendeförändring.

Vem kan göra testet?

Kolla Risken är till för alla vuxna som vill testa, och lära sig mer om, sina levnadsvanor. Testet kan också göras av ungdomar och äldre, dock är frågorna och resultaten anpassade för vuxna i åldern 18-65 år.

Vilken forskning bygger testet på?

De flesta av frågorna är kopplade till Europeiska kodexen mot cancer som sammanfattar de viktigaste rekommendationerna till människor för att minska sin risk för cancer.

Europeiska kodexen mot cancer är framtagen av WHO:s internationella center för cancerforskning.

Även rekommendationerna från World Cancer Research Fund stödjer testets innehåll.

Kolla Risken är utformad i nära samarbete med preventionsforskare som är en del av Cancerfondens expertråd.

Hur kan resultaten i testet tolkas?

Testresultaten ger en indikation på hur varje levnadsvana hos en person kan påverka risken av att drabbas av cancer, men det är viktigt att tolka resultaten med försiktighet och komma ihåg att man inte i enskilda fall kan koppla en specifik levnadsvana till cancer.

Att kartlägga sina levnadsvanor, få kunskap kring kopplingen till cancerrisk samt enkla råd för en beteendeförändring kan ha en positiv inverkan på ens levnadsvanor på sikt. Men för en större förändring krävs oftast ett mer omfattande beteendestöd.

Hur kan svaren i Kolla Risken användas för statistik?

Alla svar i Kolla Risken är helt anonyma. Det totala antalet svar kan komma att användas av Cancerfonden eller en tredje part för att ge en bild av levnadsvanor i Sverige och för att utveckla ännu bättre strategier för att hjälpa människor i beteendeförändring.

Vem ansvarar för Kolla Risken?

Vi på Cancerfonden ansvarar för testet, innehållet och användningen. Läs gärna mer om oss här

 

Till Kolla risken

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.