Forskning
Publicerad
3 dec 2018

Sök stipendier för vårdpersonal

Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.

Så går ansökan till

  1. Skriv ut och läs anvisningarna för ansökan.
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet NOVA.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga eventuella bilagor (till exempel offert och program) som PDF-filer.
  4. När ansökan är färdig och du väljer att skicka in den skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och behörig chef, samt i vissa fall av MAS. Ansökan behandlas först när vi fått den underskrivna bekräftelsen per post. Besked om beslut lämnas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Om stipendium

  • Avsikten med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
  • Stipendierna kan bland annat gälla studiebesök, auskultering/hospitering vid onkologisk verksamhet, kurser samt deltagande i kongresser/konferenser med cancersamband.
  • Stipendierna kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar. 

Obs! Ansökningskategorin i Nova heter Stipendium typ 2.

  Anvisningar för stipendium 2018

Slutrapporter för vårdutvecklingsprojekt

Ansöknings- och beslutsdatum

Har du frågor? Skicka e-post till vard@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.