Sök stipendier för vårdpersonal

Observera - ansökningssystemet Nova stängs ned den 5 november 2019 för ansökningar av stipendium. För dig som har pågående anslag går det bra att fortsatt rapportera i Nova.

Vårt nya ansökningssystem Fenix beräknas vara i drift i början på 2020 och information om när det öppnar läggs upp efter årsskiftet. Ni kommer då att återigen kunna ansöka om stipendium.

Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden. 

Så går ansökan till

  1. Skriv ut och läs anvisningarna för ansökan.
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet NOVA.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga eventuella bilagor (till exempel offert och program) som PDF-filer.
  4. När ansökan är färdig och du väljer att skicka in den skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och behörig chef, samt i vissa fall av MAS. Ansökan behandlas först när vi fått den underskrivna bekräftelsen per post.

Besked om beslut lämnas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Om stipendium

  • Avsikten med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
  • Stipendierna kan bland annat gälla studiebesök, auskultering/hospitering vid onkologisk verksamhet, kurser samt deltagande i kongresser/konferenser med cancersamband.
  • Stipendierna kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar. 

OBS! Ansökningskategorin i Nova heter Stipendium typ 2.

Anvisningar för stipendium 2018 (pdf)

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på vard@cancerfonden.se.

Vanliga frågor och svar om anslag.