Forskning
Publicerad
3 dec 2018

Sök stipendier för vårdpersonal

Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.

På grund av flytt är ansökningsomgången stängd fram till 1 mars 2019. 

Så går ansökan till

  1. Skriv ut och läs anvisningarna för ansökan.
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet NOVA.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga eventuella bilagor (till exempel offert och program) som PDF-filer.
  4. När ansökan är färdig och du väljer att skicka in den skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och behörig chef, samt i vissa fall av MAS. Ansökan behandlas först när vi fått den underskrivna bekräftelsen per post. Besked om beslut lämnas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Om stipendium

  • Avsikten med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
  • Stipendierna kan bland annat gälla studiebesök, auskultering/hospitering vid onkologisk verksamhet, kurser samt deltagande i kongresser/konferenser med cancersamband.
  • Stipendierna kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar. 

Obs! Ansökningskategorin i Nova heter Stipendium typ 2.

  Anvisningar för stipendium 2018

Slutrapporter för vårdutvecklingsprojekt

Ansöknings- och beslutsdatum

Har du frågor? Skicka e-post till vard@cancerfonden.se.

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök anslag för forskare-Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.