El Andaloussi, Samir Andreas – Bioengineered extracellular vesicles for tumor-targeted delivery of mRNA therapeutics

Samir Andreas El Andaloussi
Karolinska institutet
2022
Finansieras med
2 400 000 kr
Forskningsområde: translationell forskning

Bakgrund

Trots nya cancerbehandlingar är det fortsatt många som ger en otillräcklig effekt. Användning av t.ex. immunterapi i kombination med annan cancerbehandling ger ofta en förbättrad tumöreffekt, men med stora biverkningar vilket gör att behandlingen får avslutas. Det finns därför ett stort behov av nya behandlingsstrategier. En sådan är cancergenterapi där terapeutiskt genetiskt material överförs till tumörer. Den största utmaningen med genterapi ligger i leveransen av genetiska byggstenar till celler. De behöver en transportör som skyddar mot nedbrytning, som inte ger upphov till immunologiska reaktioner och som kan rikta terapin till cancern.

Beskrivning

Extracellulära vesiklar (EVs) bildas av våra celler och kan leverera fettsyror, proteiner och genetiska byggstenar till olika vävnader i kroppen. Vi har utarbetat metoder för att manipulera EVs att inkorporera terapeutiskt budbärar-RNA (mRNA, som ger upphov till proteinterapi) och transportera dessa till olika organ samt tumörer i prekliniska modeller. Vi kan även tagga EVs med terapeutiska och målsökande antikroppar som kan rikta behandlingen specifikt till tumörer. Många cancerformer har för mycket av t.ex. proteinet PD-L1, som motverkar aktiveringen av vårt immunförsvar mot cancern, eller HER2 som driver vissa typer av bröstcancerformer.

Mål

Målet här är att använda EVs för att effektivt leverera mRNA-terapier mot cancer. Vi ska ladda EVs med mRNA och tagga dem med målsökande antikroppar. Genom att utrusta EVs med antikroppar riktade mot ytproteiner som överuttrycks på cancercellerna kan vi minska dessa proteiners aktivitet och därmed minska cancercellernas överlevnad. Samtidigt riktas då leveransen med terapeutiskt mRNA, som kodar för immunstimulerande signaler, till cancercellerna som då känns igen och attackeras av immunförsvaret. Denna behandlingsplattform möjliggör att olika antikroppar och mRNA kan användas och är således anpassningsbar till de flesta cancerformerna.