Sök stipendier för vårdpersonal

Ansökningar för stipendier till vårdpersonal inom cancerområdet är för närvarande stängd. Vårt nya ansökningssystem Fenix beräknas vara i drift för stipendier under första kvartalet 2020. Vid frågor vänlig mejla vard@cancerfonden.se

Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden. 

Så går ansökan till

  1. Skriv ut och läs anvisningarna för ansökan.
  2. Skapa din ansökan i ansökningssystemet NOVA.
  3. Fyll i alla uppgifter och bifoga eventuella bilagor (till exempel offert och program) som PDF-filer.
  4. När ansökan är färdig och du väljer att skicka in den skapas en bekräftelse som ska skrivas under av sökande och behörig chef, samt i vissa fall av MAS. Ansökan behandlas först när vi fått den underskrivna bekräftelsen per post.

Besked om beslut lämnas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Om stipendium

  • Avsikten med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
  • Stipendierna kan bland annat gälla studiebesök, auskultering/hospitering vid onkologisk verksamhet, kurser samt deltagande i kongresser/konferenser med cancersamband.
  • Stipendierna kan sökas när som helst under året, dock senast sex veckor innan sökt aktivitet börjar. 

OBS! Ansökningskategorin i Nova heter Stipendium typ 2.

Anvisningar för stipendium 2018 (pdf)

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på vard@cancerfonden.se.

Vanliga frågor och svar om anslag.