Prostatacancer

Inom Norra sjukvårdsregionen råder relativt små skillnader mellan regionerna, som ligger i botten av jämförelserna. Bäst går det för Jämtland Härjedalen och Norrbotten som når två av målen. Västerbotten och Västernorrland når inget och ingen region når målet för väntetider. 

Vård av prostatacancer i Norra sjukvårdsregionen

Bröstcancer

Regionen återfinns både högt och lågt i jämförelsen när det gäller bröstcancer. Norrbotten ligger längst fram och når målen för fyra av jämförelsens sex indikatorer. Västerbotten når tre och Västernorrland två. Vad gäller 5-årsöverlevnad når Jämtland Härjedalen endast 79 procent vilket är lägst i landet.

Vård av bröstcancer i Norra sjukvårdsregionen

Tjocktarmscancer

Regionerna i Norra sjukvårdsregionen når genomgående bra resultat i jämförelsen. Särskilt Norrbotten och Västerbotten utmärker sig. Västerbotten och Jämtland Härjedalen har dock den lägsta överlevnaden för tjocktarmscancer i landet.

Vård av tjocktarmscancer i Norra sjukvårdsregionen

Lungcancer

Norra sjukvårdsregionen återfinns både i de högre och lägre skikten i jämförelsen och Jämtland Härjedalen når det uppsatta målet för väntetid. Västernorrland ligger däremot under det lägst ställda målet för alla indikatorer utom en när det gäller lungcancer.

Vård av lungcancer i Norra sjukvårdsregionen

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.