För många är natten svåraste tiden

Vi lanserar nu en helt ny sida för patienter och närstående som behöver stöd och råd under dygnets mörka timmar.

Fanny Pontan som jobbar på Cancerlinjen sitter vid en dator.
– Med en nattsida vill vi fånga upp orons alla delar. De som är drabbade hittar material som förhoppningsvis skapar igenkänning och som gör att man känner sig mindre ensam, säger Fanny Pontán som jobbar på Cancerlinjen.

– Många upplever att natten är den svåraste tiden på dygnet. Därför startar vi en nattsida, säger Helena Torsler Andersson, samordnare på Cancerfonden. 

Sedan tidigare kan människor höra av sig till Cancerlinjen där legitimerad vårdpersonal svarar dagtid i telefon, och dit det dygnet runt går bra att mejla sina frågor.

Både patienter och vårdpersonal använder Cancerlinjen. Den allra största gruppen utgörs av närstående till cancerdrabbade.  

Nattmejlen handlar om oro och grubblande. 

Många mejlar på natten 

Statistiken visar att många mejl skrivs på natten. Det är också tydligt att de mejl som formuleras under natten skiljer ut sig.  

– Under dagen hör man vanligtvis av sig med konkreta frågor, som biverkningar vid cytostatika. Nattmejlen kretsar ofta kring prognoser. De handlar om oro och grubblande, berättar Helena Torsler Andersson. 

De som hör av sig under natten söker ofta känslomässigt stöd.  

Ett komplement till Cancerlinjen 

– Patienter som vet att de inte kommer att bli botade oroar sig för hur det ska gå för barnen. Närstående kan undra över hur det ska bli för den som är kvar.  

För att möta behovet av stöd lanserar vi nu en nattsida som ett komplement till Cancerlinjen.

På nattsidan hittar patienter och närstående konkreta tips om sömn och avslappning och artiklar om existentiella frågor. 

Med nattsidan vill vi fånga upp orons alla delar. 

Existentiella frågor kommer upp 

– Vi vet av studier att många av dem som drabbas av cancer får sömnbesvär. Inte minst blir de existentiella frågorna aktuella under natten, säger Fanny Pontán, sjuksköterska och samordnare på Cancerlinjen. 

Många känner sig ensamma och har svårt att sova, av medicinska eller känslomässiga skäl. 

– Med en nattsida vill vi fånga upp orons alla delar. De som är drabbade kommer hitta material som förhoppningsvis skapar igenkänning och som gör att man känner sig mindre ensam, säger Fanny Pontán. 

Besök nattsidan


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.