Möjlighet att leva väl

Konferens om omvårdnadsforskning

Konferens om omvårdnadsforskning

29 november hölls en konferens med temat omvårdnadsforskning för sjuksköterskor inom onkologi och palliativ vård. Missade du den? Här hittar du föreläsarnas presentationer och en del av föreläsningarna.

Se programmet från dagen:

Till programmet

Datum: Konferens ägde rum den 29 november 2023

Tid: 9.00-16.30 

Plats: Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Konferensen hade plats för 320 deltagare och blev helt fullsatt.

Några av konferensens föreläsningar

En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

Överlevnaden i barncancer har förbättrats oerhört de senaste decennierna. Barncanceröverlevare kan drabbas av olika negativa hälsoeffekter av sin sjukdom och/eller behandling, effekter som kan påverka även i vuxen ålder. I ett nordiskt samarbetsprojekt har vi undersökt hur den socioekonomiska situationen för barncanceröverlevare ser ut. Hur påverkas utbildning, sysselsättning, och inkomstmönster i vuxen ålder av att ha behandlats för cancer som barn? Vilka risk- och friskfaktorer finns det?

Föreläsare: Hanna Mogensen, forskare (postdoktor), leg. sjuksköterska, Uppsala Universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Enheten för epidemiologi.

Att möta närstående till svårt sjuka personer

Fokus på närståendes erfarenheter av att ge vård och stöd till en svårt sjuk person samt på mötet mellan personal och närstående. Särskilt fokus kommer att vara på betydelsen av förberedelse och hur närståendes möjligheter att öka sin förberedelse för både vård och död. Teori, forskningsresultat och kliniska erfarenheter kommer att varvas för att belysa olika aspekter som kan främja våra möten med närstående inom vården.

Föreläsare: Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola/Stockholms Sjukhem samt vetenskaplig ledare för Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.

Sexuell hälsa hos kvinnor med cancer i lilla bäckenet – utmaningar, interventioner & evidensbaserad vård

Med fokus på forskning kring sexuell hälsa hos kvinnor som har drabbats av cancer i lilla bäckenet och de utmaningar de möter, inklusive strålinducerade seneffekter och deras påverkan på kvinnors välbefinnande. Evidensbaserad praktik och framsteg inom forskningen lyfts för att öka kunskapen och förbättra vård och stöd för dessa kvinnor.

Föreläsare: Linda Åkeflo, Med Dr, specialistsjuksköterska onkologi Postdoc, Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Socioekonomiska konsekvenser i vuxenlivet bland barncanceröverlevare

Överlevnaden i barncancer har förbättrats oerhört de senaste decennierna. Barncanceröverlevare kan drabbas av olika negativa hälsoeffekter av sin sjukdom och/eller behandling, effekter som kan påverka även i vuxen ålder. I ett nordiskt samarbetsprojekt har vi undersökt hur den socioekonomiska situationen för barncanceröverlevare ser ut. Hur påverkas utbildning, sysselsättning, och inkomstmönster i vuxen ålder av att ha behandlats för cancer som barn? Vilka risk- och friskfaktorer finns det?

Föreläsare: Hanna Mogensen, forskare (postdoktor), leg. sjuksköterska, Uppsala Universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, Enheten för Epidemiologi.

Konferensens presentationer

Hanna Mogensen

Socioekonomiska konsekvenser efter barncancer (pdf)

Malin Sund och Annina Graan

Forskningsfinansiering (pdf)

Linda Åkeflo

Sexuell hälsa hos kvinnor med cancer i lilla bäckenet (pdf)

Yvonne Wengström och Cecilia Ringborg

Fysisk aktivitet efter en cancerdiagnos (pdf)

Mirjam Ekstedt och Camilla Wennerberg

Stärkt patientmedverkan i cancervårdens övergångar (pdf)

Charlotta George

Omvårdnadens betydelse för en säker vård (pdf)

Marlene Malmström

En individualiserad cancerprocess (pdf)

Ida Goliath

Kompetens, motivation och förutsättningar att införa nya forskningsbaserade arbetssätt i praktiken (pdf)

Mia Norgren och Johanna Ström

Ett oväntat möte på avdelning 22 (pdf)

En konferens för dig som är sjuksköterska

Framstegen inom cancerforskningen har gått rasande fort. Idag överlever allt fler samtidigt som även den palliativa vården utvecklas. Det ställer nya krav på forskning inom omvårdnaden av cancerpatienter.

Idag vet vi hur stor betydelse god omvårdnad har för att skapa bästa möjliga förutsättningar för livskvalitet både under och efter en behandling. Den som till allra största del utförs av de som är nära patienten, er sjuksköterskor.  

Vi bjöd in till en konferens som arrangerades särskilt för dig som är sjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, både för dig som är chef och för dig som inte har ledningsansvar. Konferensen var helt kostnadsfri.

Under dagen pratade inbjudna talare bland annat att om vikten av en individualiserad cancerprocess, träning under cytostatikabehandling, sexuell hälsa och att möta närstående till svårt sjuka personer.  

Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att ta del av ny forskning inom omvårdnad och konferensens syfte är att sprida forskningsresultat och goda exempel samt att inspirera till implementering av forskning.

Vi vill även ge en möjlighet att möta forskare inom omvårdnad och att höra mer om forskningsfinansiering från Cancerfonden. 

sjuksköterska vid ett skrivbord
Ta del av ny omvårdnadsforskning och skapa kontakter med andra inom omvårdnadsyrket. Foto: Martin Stenmark

Program

  • Keynote-speaker: Charlotta George, Chief nurse officer, sakkunnig i patientsäkerhet, Socialstyrelsen.
  • En rad omvårdnadsforskare höll kortare föreläsningar om sina forskningsresultat.
  • Dagen avslutades med ett panelsamtal.

Se hela programmet

Några av dagens föreläsningar

Här presenteras några av dagens föreläsare och föreläsningar. Vill du läsa mer om alla dagens talare?

Ladda ner presentation om talarna här (pdf)

En individualiserad cancerprocess - hur, när och varför?

Talare: Marlene Malmström, leg. sjuksköterska, Docent, FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.

Fokus för föreläsningen är på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården?

Hur kan ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.


Sexuell hälsa hos kvinnor med cancer i lilla bäckenet: Utmaningar, interventioner och evidensbaserad vård

Talare: Linda Åkeflo,Med Dr, specialistsjuksköterska onkologi Postdoc, Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Fokus på forskning kring sexuell hälsa hos kvinnor som har drabbats av cancer i lilla bäckenet och de utmaningar de möter, inklusive strålinducerade seneffekter och deras påverkan på kvinnors välbefinnande.

Evidensbaserad praktik och framsteg inom forskningen lyfts för att öka kunskapen och förbättra vård och stöd för dessa kvinnor. 


Evidensbaserad vård som en del av sjuksköterskans professionsetik: vad är nästa steg?

Talare: Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening. Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. Dr. 

Omvårdnadsforskningen är ett av sjuksköterskans kärnuppdrag och nödvändig för hälso- och sjukvårdens utveckling. Vilka förändringar behövs i organisation, kultur och ledarskap för att möjliggöra för sjuksköterskor att leda och delta i forskning samt för att ta del av och implementera forskningsresultat? Oili ger goda exempel på hur hållbara strukturer kan skapas så att ny kunskap kommer patienter och närstående tillgodo. 

Oili Dahl
Oili Dahl är speicialistsjuksköterska inom intesivvård och kommer prata om hållbara strukturer för att kunskap ska komma patienter och närstående tillgodo.

Ett oväntat möte på avd 22

Talare: Mia Norgren och Johanna Ström.

Ett samtal om bemötande mellan en närstående och en patient som träffades på en avdelning. De berättar om sina olika upplevelser: Vi är salsadansare, chef, granne, fru, flickvän, padelspelare, kollega, djurvän, mamma, vän men även anhörig och patient. Du och jag har redan träffats många gånger och det är mycket troligt att vi kommer ses igen.


Att möta närstående till svårt sjuka personer

Talare: Anette Alvariza, professor i palliativ vård och ämnesföreträdare i forskarutbildning Marie Cederschiöld högskola och Stockholms sjukhem. Vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum Region Stockholm.

Med fokus på närståendes erfarenheter av att ge vård och stöd till en svårt sjuk person och på mötet mellan personal och närstående. Särskilt fokus kommer att vara på betydelsen av förberedelse och hur närståendes möjligheter att öka sin förberedelse för både vård och död.

Teori, forskningsresultat och kliniska erfarenheter kommer att varvas för att belysa olika aspekter som kan främja våra möten med närstående inom vården.

Anette Alvarez
Anette Alvariza är professor i palliativ vård och kommer prata om närståendes erfarenheter och mötet mellan personal och närstådende. Foto: Thron Ullberg

Mer under dagen

Under dagen kommer patient- och närståendeperspektivet lyftas och konferensen leds av två moderatorer som själva är forskare.

Förutom föreläsningar kommer organisationer, myndigheter och föreningar finnas på plats, och ett forskarbord där omvårdnadsforskare samlas för att möta deltagare under dagen.

Dagen blir en mötesplats och arena för att skapa kontakter och nätverk både för deltagare och forskare. Vi hoppas välkomna deltagare från hela landet.

Livsviktig forskning om omvårdnad pågår varje dag och den här konferensen är en del av att sprida resultaten av den. 

Anmäl dig redan idag

Konferensen är helt kostnadsfri och har plats för 320 delatagare. 

Anmälan till konferensen är nu stängd.

 

Sjuksköterskor

Forskningsresultat snabbare ut i vården

Alla som drabbats av cancer ska kunna leva ett långt och värdefullt liv med eller efter sjukdomen. I omvårdnadsforskningen står patientens och de närståendes livskvalitet i fokus och varje sjuksköterskas arbete är avgörande för att deras vardag och liv ska fungera så bra som möjligt.

Vi vill bidra till att forskningsresultat snabbare når ut till patienter och närstående och att resultaten omvandlas till vård.

Tillsammans med andra aktörer vill vi bidra till effekter i vården och utveckling av omvårdnad utifrån forskningsresultat.

Konferensen är en del av vårt arbete för att nå ett övergripande mål till 2030 om att alla som lever med och efter en cancersjukdom ska ha en god livskvalitet. I det arbetet inkluderas också närstående. 

Svensk Sjuksköterskeförenings logga

Konferensen gör vi i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.