Möjlighet att leva väl

Konferens om omvårdnadsforskning

Konferens om omvårdnadsforskning

Är du sjuksköterska och arbetar inom onkologi och palliativ vård? Har du ett intresse för omvårdnadsforskning och utveckling av vården? Då är vår konferens med temat omvårdnadsforskning - möjlighet att leva väl helt rätt för dig!

Datum: Konferens äger rum den 29 november 2023

Tid: 9.00-16.30 

Plats: Clarion Sign hotell i Stockholm.

Konferensen är helt kostnadsfri och har plats för 320 deltagare.

Anmäl dig här

Framstegen inom cancerforskningen har gått rasande fort. Idag överlever allt fler samtidigt som även den palliativa vården utvecklas. Det ställer nya krav på forskning inom omvårdnaden av cancerpatienter.

Idag vet vi hur stor betydelse god omvårdnad har för att skapa bästa möjliga förutsättningar för livskvalitet både under och efter en behandling. Den som till allra största del utförs av de som är nära patienten, er sjuksköterskor.   

En konferens för dig som är sjuksköterska

Vi bjuder nu in till en konferens som arrangeras särskilt för dig som är sjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, både för dig som är chef och för dig som inte har ledningsansvar. Konferensen är helt kostnadsfri.

Under dagen kommer inbjudna talare bland annat att prata om vikten av en individualiserad cancerprocess, träning under cytostatikabehandling, sexuell hälsa och att möta närstående till svårt sjuka personer.  

Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att ta del av ny forskning inom omvårdnad och konferensens syfte är att sprida forskningsresultat och goda exempel samt att inspirera till implementering av forskning.

Vi vill även ge en möjlighet att möta forskare inom omvårdnad och att höra mer om forskningsfinansiering från Cancerfonden. 

Anmäl dig här

sjuksköterska vid ett skrivbord
Ta del av ny omvårdnadsforskning och skapa kontakter med andra inom omvårdnadsyrket. Foto: Martin Stenmark

Program

  • Dagen inleds av Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.
  • Keynote-speaker är Charlotta George, Cheif nurse officer, sakkunnig i patientsäkerhet, Socialstyrelsen.
  • En rad omvårdnadsforskare håller kortare föreläsningar om sina forskningsresultat.
  • Dagen avslutas med ett panelsamtal.

Några av dagens föreläsningar

En individualiserad cancerprocess - hur, när och varför?

Talare: Marlene Malmström, leg. sjuksköterska, Docent, FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.

Fokus för föreläsningen är på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården?

Hur kan ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.


Sexuell hälsa hos kvinnor med cancer i lilla bäckenet: Utmaningar, interventioner och evidensbaserad vård

Talare: Linda Åkeflo, Med Dr, specialiskjuksköterska onkologi Postdoc, Sahlgrenska akademin, institutionen för Vård och Hälsa, Göteborgs universitet.

Fokus på forskning kring sexuell hälsa hos kvinnor som har drabbats av cancer i lilla bäckenet och de utmaningar de möter, inklusive strålinducerade seneffekter och deras påverkan på kvinnors välbefinnande.

Evidensbaserad praktik och framsteg inom forskningen lyfts för att öka kunskapen och förbättra vård och stöd för dessa kvinnor. 


Ett oväntat möte på avd 22

Talare: Mia Norgren och Johanna Ström.

Ett samtal om bemötande mellan en närstående och en patient som träffades på en avdelning. De berättar om sina olika upplevelser: Vi är salsadansare, chef, granne, fru, flickvän, padelspelare, kollega, djurvän, mamma, vän men även anhörig och patient. Du och jag har redan träffats många gånger och det är mycket troligt att vi kommer ses igen.


Att möta närstående till svårt sjuka personer

Talare: Anette Alvariza, professor i palliativ vård och ämnesföreträdare i forskarutbildning Marie Cederschiöld högskola och Stockholms sjukhem. Vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum Region Stockholm.

Med fokus på närståendes erfarenheter av att ge vård och stöd till en svårt sjuk person och på mötet mellan personal och närstående. Särskilt fokus kommer att vara på betydelsen av förberedelse och hur närståendes möjligheter att öka sin förberedelse för både vård och död.

Teori, forskningsresultat och kliniska erfarenheter kommer att varvas för att belysa olika aspekter som kan främja våra möten med närstående inom vården.

Anette Alvarez
Anette Alvariza är professor i palliativ vård och kommer prata om närståendes erfarenheter och mötet mellan personal och närstådende. Foto: Thron Ullberg

Mer under dagen

Under dagen kommer patient- och närståendeperspektivet lyftas och konferensen leds av två moderatorer som själva är forskare.

Förutom föreläsningar kommer organisationer, myndigheter och föreningar finnas på plats, och ett forskarbord där omvårdnadsforskare samlas för att möta deltagare under dagen.

Dagen blir en mötesplats och arena för att skapa kontakter och nätverk både för deltagare och forskare. Vi hoppas välkomna deltagare från hela landet.

Livsviktig forskning om omvårdnad pågår varje dag och den här konferensen är en del av att sprida resultaten av den. 

Anmäl dig redan idag

Konferensen är helt kostnadsfri och har plats för 320 delatagare. 

Anmäl dig idag

 

Sjuksköterskor

Forskningsresultat snabbare ut i vården

Alla som drabbats av cancer ska kunna leva ett långt och värdefullt liv med eller efter sjukdomen. I omvårdnadsforskningen står patientens och de närståendes livskvalitet i fokus och varje sjuksköterskas arbete är avgörande för att deras vardag och liv ska fungera så bra som möjligt.

Vi vill bidra till att forskningsresultat snabbare når ut till patienter och närstående och att resultaten omvandlas till vård.

Tillsammans med andra aktörer vill vi bidra till effekter i vården och utveckling av omvårdnad utifrån forskningsresultat.

Konferensen är en del av vårt arbete för att nå ett övergripande mål till 2030 om att alla som lever med och efter en cancersjukdom ska ha en god livskvalitet. I det arbetet inkluderas också närstående. 

Svensk Sjuksköterskeförenings logga

Konferensen gör vi i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.