Cancer i kroppen

Det här kapitlet handlar om sjukdomen cancer. Cancer är en sjukdom som kan vara mycket allvarlig och i vissa fall dödlig. Men de flesta som får cancer blir botade.

Den här texten handlar om hur sjukdomen cancer börjar i kroppen. 

Det finns jättemånga celler i kroppen. Cellerna har olika jobb. Några exempel: Cellerna i blodet gör att syre kommer ut till kroppens olika delar.

Cellerna i magen och tarmarna gör så att du kan smälta maten. Cellerna i njurarna renar blodet.

Det bildas nya celler hela tiden

När en cell blir gammal och dör, ersätts den med en ny, precis likadan cell. Den nya cellen gör samma viktiga arbete som den gamla cellen.

Det bildas nya celler i kroppen hela tiden. Det sker genom att cellerna delar sig.

En frisk cell som delar sig på ett helt naturligt sätt.

Cancer är celler som börjar göra fel

Ibland börjar en frisk cell göra fel. Den vet inte när den ska sluta dela sig.

De nya cellerna sköter inte sina jobb som de ska. De fortsätter att dela sig.

Cancercell som delar sig för mycket och på fel sätt.

En klump av celler kallas tumör

De nya cellerna blir fler och fler. Efter en tid blir de till en liten klump av celler. Den klumpen kallas tumör.

Tumören fortsätter att växa och till slut är den så stor att man kan se eller känna den. 

Alla tumörer är inte cancer. Tumörer kan vara ofarliga. 

Cancerceller kan sprida sig i kroppen

Cancer kan sprida sig till fler ställen i kroppen. Då blir det svårare att ta bort cancercellerna. Därför är det viktigt att söka vård om du har tecken på cancer, eller om du är orolig. 

Man kan få cancer i olika delar av kroppen

Sjukdomen cancer kan börja i celler i olika delar av kroppen. Olika sorters cancer kan ge väldigt olika symtom. Sjukdomen får olika namn beroende på var i kroppen den sitter. Några exempel: 

  • cancer i lungorna heter lungcancer
  • cancer i brösten heter bröstcancer
  • cancer i prostatan heter prostatacancer.

Vad beror cancer på?

Cancer beror på att något är förändrat i generna, som styr hur kroppens celler ska fungera. Generna styr cellerna annorlunda än de ska. 

Förändringar i generna sker under lång tid, och påverkas av hur man lever. Därför är cancer vanligare hos äldre personer. Cancer smittar inte. 

Det är inte så vanligt att cancer är ärftligt, men det kan vara det ibland. Då brukar man få veta det från sjukvården.  

Det går att minska risken för att få cancer. Till exempel genom att äta och leva på ett hälsosamt sätt. Men cancer kan utvecklas även hos personer som lever mycket hälsosamt.  

 Det går ofta inte att säga exakt varför en person får cancer.  

Det finns olika behandlingar för cancer 

Sjukvården kan mycket om cancer och om hur sjukdomen kan behandlas. Det finns fyra olika behandlingar: operation, strålbehandling, cytostatika och immunterapi.  

Cancer kan vara väldigt olika för olika personer. Därför kan man få olika behandling. Vilken behandling som passar beror till exempel på var i kroppen sjukdomen har börjat och hur mycket den har spridit sig.

Läkare bestämmer den behandling som passar för varje person. Det är vanligt att få flera olika behandlingar.   

Ordlista

Celler 

De minsta delarna som kroppen är uppbyggd av. 

Ersätta

Att byta mot något annat, byta ut. 

Klump

En samling av ett visst ämne. Mycket av ett material på samma ställe. 

Ofarlig

Inte farlig.

Sprida sig

Att öka till ett större område, bli mer. Att breda ut sig. 

Symtom

Ett tecken på något, till exempel ett tecken som visar att du är sjuk.  

Gener

Delar av ämnet DNA som finns i kroppen. Gener har information om det du ärver från dina föräldrar, till exempel hur du ser ut och andra egenskaper. 

Smitta

Att föra över något från en person till en annan, att sprida en sjukdom.

Ärftligt

När något förs över från föräldrar till barn, till exempel utseende eller en sjukdom.

Övningar till avsnittet

Här kan du ladda ner och skriva ut övningarna till "Cancer i kroppen".

Ladda ner pdf