Öva på statistik

Här är övningar som handlar om statistik. Du får olika fakta om hälsa och sjukdomen cancer, i tabeller och diagram. Under varje del ska du svara på frågor. Du får också öva på att rita egna diagram.

Ordlista

Analysera

Att undersöka noggrant.  

Andfådd

När du andas snabbare än vanligt. 

Bota

Att göra någon frisk från en sjukdom.

Övningar till avsnittet

Här kan du ladda ner och skriva ut övningarna till "Statistik om cancer".

Ladda ner pdf