Forskning om cancer

I den här filmen berättar forskaren Sahar Salehi om vad forskning är, och om olika sorters forskning om sjukdomen cancer.

Ordlista

Vetenskap

När ny kunskap skapas med speciella metoder och regler.  

Systematiskt

När något är organiserat på ett speciellt sätt. När du följer en speciell plan.  

Resultat

Ett svar. Det du får veta efter till exempel en undersökning eller ett prov.     

Detalj 

En liten del av något större, en liten sak.  

Upptäcka, upptäckt 

Att få syn på något, att få veta något nytt.  

Risk 

När det är möjligt att något dåligt händer.  

Regelbundet

När du gör något flera gånger med samma tid mellan gångerna. Till exempel promenerar varje lördag.

Erbjuda

Att ge någon en möjlighet. Att fråga om en person vill ha något. 

Biverkningar

När något får andra effekter än det ska. När en medicin påverkar på andra sätt än vad som var meningen.  

Övningar till avsnittet

Här kan du ladda ner och skriva ut övningarna till "Forskning om cancer".

Ladda ner pdf