Om sfi-utbildningen

Cancerfondens sfi-utbildning handlar om hälsa, att söka vård i Sverige och hur cancerforskning räddar liv.

Cancerfondens sfi-utbildning handlar om hälsa, att söka vård i Sverige och hur cancerforskning räddar liv.

För att nå ut med kunskap till personer som är nya i landet har vi tagit fram ett helt nytt läromaterial specifikt för svenska för invandrare-undervisningen i svenska: Hälsa och vård i Sverige.

Exempel på sidor i sfi-utbildningen
Exempel på innehåll i utbildningen.

Utbildningen, som publicerades i början av 2023, består av ett tryckt läromaterial och en digital hubb med kunskap bland annat om hur man kan minska risken för att få cancer, vikten av att gå på screening för att upptäcka cancer i ett tidigt skede och hur cancerforskningen räddar liv.

Materialet tar också ett bredare samhällsperspektiv genom att ha fokus på hur man kan ta hand om sin hälsa, hur man söker vård i Sverige, om sjukdomen cancer och att lära sig förstå olika typer av statistik om hälsa.

Efterfrågan på materialet har varit stort. Vår förhoppning är att vi genom att kombinera språkundervisning med information om sjukdom och hälsa kan ge människor som är nya i Sverige en bra förståelse om vården i landet och om vad forskning är.

Utbildningsmaterialet innehåller underlag, olika typer av övningar och handledningsstöd för sfi-lärare. Eleverna får bland annat lära sig vad olika vårdmottagningar heter, om hur ett samtal med vården kan låta och hur man tolkar en kallelse.

Det här får eleverna lära sig

Kapitel 1 – Din hälsa

Kapitlet 1 handlar om hur man kan ta hand om sig själv för att må bra och för att minska risken för olika sjukdomar.

Kapitel 2 – Söka vård i Sverige

Kapitlet 2 handlar om vad man ska göra om man behöver sjukvård, till exempel vid sjukdom eller om man är orolig för något. Man får lära sig att söka vård på olika mottagningar beroende på vilka besvär man har.

Kapitel 3 – sjukdomen cancer

Kapitel 3 handlar om sjukdomen cancer. Cancer är en sjukdom som kan vara mycket allvarlig och i vissa fall dödlig. Men de flesta som får cancer blir botade.

Tidig upptäckt spelar roll

Att upptäcka vissa former av cancer tidigt ökar chansen att kunna sätta in rätt behandling i tid. De nationella screeningprogrammen för bröstcancer och livmoderhalscancer är två exempel på insatser för tidig upptäckt i Sverige. De beräknas rädda flera hundra liv varje år.  

Cancerfondsrapporten Segregerad screening, som publicerades 2021, visar att deltagandet i screeningprogrammen skiljer sig kraftigt åt baserat på socioekonomiska faktorer. För att fler ska överleva cancer är det viktigt att nå målgrupper med lägst deltagande.

Även om elever i sfi-undervisningen kommer från många olika länder, socioekonomiska förhållanden och bakgrunder hoppas vi att undervisningsmaterialet kan vara en viktig resurs runtom i landet som kan bidra till att öka kunskapen hur screening fungerar. Det här kan också bidra till att öka screeningdeltagandet. 

– Ska vi besegra cancer på riktig behöver vården bli bättre på att möta människor där dom är i livet. Det här är ett sätt att möta människor redan i början av deras etablering i Sverige, Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Till undervisningsmaterialet


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.