Bli vår huvudpartner

Cancerfondens huvudpartners erbjuds en mycket stark varumärkes- och associationsrättighet, och en plattform att bygga aktivering och engagemang på. 

Var med och gör skillnad i en livsviktig fråga

Samarbetet med Cancerfonden stärker huvudpartners varumärke, driver försäljning och ökar lojalitet samt skapar engagemang hos kunder och egen personal. 

NI GÖR SKILLNAD

Som huvudpartner engagerar ni er i en livsviktig fråga och gör skillnad. På riktigt. Ni får också rätt att:

Förväntningar på samarbetet

Som samarbetspartner genererar ni minst 5 mkr/år till Cancerfonden. Och för ett lyckat utbyte ser vi ett samarbete som bygger på:

Vi är stolta över våra huvudpartners

Genom sitt starka och långsiktiga engagemang är ICA och Skandia mycket viktiga för oss i arbetet med att besegra cancer.