Stöd Cancerfonden
Publicerad
17 jun 2015

Spara hos Skandia

Genom att spara i Skandia Cancerfonden ger du ett värdefullt bidrag till vårt arbete. Samtidigt kan du bygga upp ett sparkapital.

Om Skandia Cancerfonden

Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfondens riktlinjer.

Som ideell fond delar Skandia Cancerfonden varje år ut två procent av förmögenheten till Cancerfonden. Skandias fondsparare i Skandia Cancerfonden bidrog med drygt 7 miljoner kronor under 2014 till Cancerfondens arbete med att besegra cancer. Sedan starten 1987 har Skandia Cancerfonden skänkt 123 miljoner kronor.

Spararna i fonden gör med andra ord en viktig insats för svensk cancerforskning.