Publikation

Cancerfondsrapporten

15 mar 2017

3

Aktiviteter i sociala medier

Publikationer

Cancerfondsrapporten

Genom att lyfta fram utmaningar inom cancervård, prevention och forskning vill vi påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar. I april lanserar vi rapporten för 2017.

För elva år sedan publicerades Cancerfondsrapporten för första gången. Under dessa år har vi drivit frågor om till exempel regionala och sociala orättvisor i cancervården, nödvändigheten av att stärka den kliniska forskningen och att vårdprocesserna måste utgå från ett patientperspektiv.

Varje år ökar antalet personer som får cancer och ökningen går i allt snabbare takt. 2015 fick drygt 61 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Om knappt 25 år kommer över 100 000 personer att drabbas varje år.

Vad kommer detta att innebära för patienten, hälso- och sjukvården och för samhället? Vilka insatser behöver göras i dag för att klara utvecklingen?