Publikation

Cancerfondsrapporten

6 apr 2016

3

Aktiviteter i sociala medier

Publikationer

Cancerfondsrapporten

Genom att lyfta fram utmaningar inom cancervård, prevention och forskning vill vi påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar.

För elva år sedan publicerades Cancerfondsrapporten för första gången. Under dessa år har vi drivit frågor om till exempel regionala och sociala orättvisor i cancervården, nödvändigheten av att stärka den kliniska forskningen och att vårdprocesserna måste utgå från ett patientperspektiv.

Varje år ökar antalet personer som får cancer och ökningen går i allt snabbare takt. 2014 fick fler än 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Om knappt 25 år kommer över 100 000 personer att drabbas varje år.

Vad kommer detta att innebära för patienten, hälso- och sjukvården och för samhället? Vilka insatser behöver göras i dag för att klara utvecklingen?

I årets rapport riktar vi blicken mot framtiden. Enligt den prognos vi presenterar kommer fler än 100 000 människor i Sverige att få cancer 2040. Samtidigt kommer samhällets kostnader för cancer att öka dramatiskt. Cancerfonden säger Nej till cancer. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att prognosen inte ska slå in.

Läs mer om årets rapport på cancerfonden.se/cancerfondsrapporten.