Arkivrum med kartonger och pärmar.
Arkiv
Här hittar du Cancerfondsrapporter från tidigare år i PDF-format. Du kan enkelt ladda ner dem genom att klicka på den blå länken "Ladda ner". 
PDF
Cancerfondsrapporten 2018
PDF
Cancerfondsrapporten 2017
PDF
Cancerfondsrapporten 2016
PDF
Cancerfondsrapporten 2015
PDF
Cancerfondsrapporten 2014
PDF
Cancerfondsrapporten 2013
PDF
Cancerfondsrapporten 2012
PDF
Cancerfondsrapporten 2011
PDF
Cancerfondsrapporten 2010
PDF
Cancerfondsrapporten 2009
PDF
Cancerfondsrapporten 2008
PDF
Cancerfondsrapporten 2007
PDF
Cancerfondsrapporten 2006

Mer från Cancerfondsrapporten 2018

Cancerforskning

Digitalisering påverkar både forskning och vård. Big Data, artificiell intelligens och Internet of Things ökar kunskaperna om cellernas funktion, och gör arbetet effektivare att utveckla nya behandlingsmetoder. Men det ökar kraven på infrastruktur och organisation. 

Utbildningsnivå påverkar risken att dö i cancer

Cancer är i hög grad en studie i ojämlikhet. Trots en lagstadgad rätt till jämlik vård löper personer med låg socioekonomisk status betydligt högre risk att dö i cancer jämfört med välbeställda personer. Ingenting tyder på att utvecklingen går åt rätt håll. Klyftan blir tvärtom större och större.

Prevention

Cancer kan till stor del förebyggas. Senare års forskning visar ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och risk för cancer och tobaksrökning är den allra tydligaste livsstilsfaktorn som orsakar cancer. 

Läs hela Cancerfondsrapporten