Fem åtgärder för en cancervård som räddar fler liv

Tidig upptäckt av cancer räddar liv. Sjukvårdspolitikerna måste öka takten så att fler kan få rätt vård i rätt tid och för att fler ska kunna botas. I anslutning till årets Rosa Bandet-kampanj lyfter därför Cancerfonden fem områden och insatser som om de genomförs kan förbättra cancervården.

Ulrika Årehed Kågström

 - Ju tidigare en cancersjukdom upptäcks och behandling sätts in, desto större är sannolikheten att den kan botas. Cancerfonden vill lyfta betydelsen av tidig upptäckt, visa att det finns många områden som kräver insatser och sätta press på landets sjukvårdspolitiker att öka takten så att fler liv kan räddas, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.  

De nationella screeningprogrammen för bröstcancer och livmoderhalscancer är två exempel på insatser för tidig upptäckt. De beräknas rädda flera hundra liv per år. Ett annat exempel är screening för tarmcancer som håller på att införas i flera regioner. Det beräknas rädda 300 liv per år.  

Samtidigt når inte screening alla. Exempelvis deltar kvinnor med låg utbildning och utländsk härkomst i lägre utsträckning i screening för livmoderhalscancer. Screening är en av flera insatser för tidig upptäckt där ansvariga sjukvårdspolitiker bör intensifiera arbetet vilket Cancerfonden nu lyfter fram. 

- Nu ligger uppdraget i händerna på Sveriges regionpolitiker. De måste dels se till att ge utrymme för vården att arbeta med de verktyg som redan finns, dels stärka och bredda de goda insatser som görs, så att fler kan få rätt vård i rätt tid, säger Ulrika Årehed Kågström. 

De fem områdena är: 

  • Insatser för en screening som når alla 

  • Öka antalet snabbspår till specialistvården 

  • Arbeta fram stöd för god kompetens i primärvården 

  • Dra nytta av ny teknik som redan finns tillgänglig 

  • Stöd för att stimulera och öka samverkan och kunskapsdelning i hela vårdkedjan

Läs mer här: Fem avgörande områden för tidig upptäckt