Cancerfondsrapporten 2013

Sjukvården måste ta steget från vårdfabrik till kunskapsorganisation I dag lanserar Cancerfonden den åttonde versionen av Cancerfondsrapporten. Bland annat visar vi på hur den kliniska forskningen tappar mark i Sverige. År 2004 fick över 8 000 svenska patienter testa nya läkemedel inom ramen för studier – 2011 var de bara drygt 3 000. Sjukvårdens personal har svårt att hinna med att forska.

 

- Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att utnyttja forskningens framsteg och kunskapen om nya behandlingsmetoder. Förutsättningarna finns att återta den positionen, men då måste attityden till forskning förändras i sjukvården, säger Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh och fortsätter:

 

- I dag råder en situation där en pressad sjukvård ställs mot livsviktig forskning. De stora förlorarna är patienterna.

 

Cancerfondsrapporten 2013 presenterar också nya alarmerande siffror över det växande antalet hudcancerfall. Bland kvinnorna ökade hudcancer, basalcellcancer exkluderad, med
699 fall, vilket motsvarar 20 procent, mellan 2010 och 2011.

 

Totalt ställdes 57 726 cancerdiagnoser i Sverige under 2011. Det är en ökning med över
4 procent, eller 2 384 fall, jämfört med året innan.

 

I årets upplaga tar vi även upp:

 

  • Prevention: Tobaksrökning orsakar omkring 4 000 dödsfall i cancer i Sverige, varje år. För att minska antalet nya rökare förordar Cancerfonden exponeringsförbud för cigarettpaket i butiker och så kallade neutrala paket med varningsbilder. Dessutom vill Cancerfonden öka medvetenheten om att även alkohol orsakar tusentals cancerfall.
  • Cancervård i Sverige: Sex regionala cancercentrum har bildats i Sverige och fått i uppgift att se till att cancervården blir mer samordnad, patientorienterad och kunskapsbaserad. Här ger vi en bild av hur långt de har hunnit.

 

  • Diagnos: Sarkom är en mångfacetterad grupp tumörer i kroppens stödjevävnader. Dessa ovanliga tumörsjukdomar borde alltid behandlas av specialiserade team, på ett fåtal kliniker i landet. Detta är ännu inte verklighet för flera typer av sarkom.

 

Cancerfondsrapporten 2013 hittar du här: cancerfonden.se/cancerfondsrapporten (http://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten)

 


Release