Cancerfonden välkomnar regeringens budgetsatsningar

Igår aviserade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna en höjning av skatten på alkohol och tobak. Cancerfonden ser glädjande på beskedet.  – Det här är ett viktigt steg mot målet att nå ett rökfritt Sverige 2025, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. 

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden. Fotograf: Malin Norlèn

Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade regeringen under torsdagen två förslag: att höja skatten på alkohol och tobak, samt att satsa ytterligare 100 miljoner kronor årligen på cancervården 2021–2023. Cancerfonden välkomnar dessa budgetsatsningar som innebär ökade möjligheter till jämlik hälsa och cancervård.  

Rökning är den största riskfaktorn för cancer. Varje år dör över 5 000 personer i cancer orsakad av rökning. Vad många inte vet är att även alkohol är en riskfaktor för att drabbas av cancer. Ur cancersynpunkt finns det ingen riskfri konsumtion av alkohol, därför är det bra att insatser görs för att fortsatt minska konsumtionen.  

– Vi ser det som en viktig satsning där regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna tar nya steg för att nå målsättningen om ett rökfritt Sverige 2025 och att minska alkoholkonsumtionen. Men fler insatser krävs. I den kommande ANDT-strategin måste fler åtgärder innefattas för ett hälsosammare Sverige, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. 

Skatter är ett väldigt effektivt styrmedel. Samtidigt behövs det fler åtgärder för att uppnå visionen om ett rökfritt Sverige, som regeringen ställer sig bakom. 

– Det är bra med en första höjning av skatten, särskilt utifrån att Sverige inom EU ligger bland de lägsta i pris på cigaretter utifrån köpkraft i befolkningen. Vi bör redan nu ta sikte på skattehöjningar för en högre prisnivå närmare 100 kronor per cigarettpaket likt flera grannländer. För alkohol bör det även införas en indexering som gör att priset alltid justeras upp i koppling till inflation, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Rökning är i dagsläget 3,5 gånger vanligare i socioekonomiskt utsatta områden, därför är alla förslag som syftar till att minska rökningen välkomna för att öka möjligheterna till jämlik hälsa. 

Att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna även satsar på att öka tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i cancervården är viktigt och nödvändigt. Att fokusera på att minska de regionala skillnaderna och att prioritera tidig upptäckt är efterlängtade satsningar. 

– Regional jämlikhet, tidig upptäckt, rehabilitering under och efter din cancerbehandling och nationell uppföljning. Det här är alla områden som vi har efterfrågat satsningar och fokus på. Det är glädjande att vi får gehör för våra förslag, säger Ulrika Årehed Kågström.