Allvarligt att fler får cancer

Allt fler får en cancerdiagnos visar ny statistik från Socialstyrelsen som presenteras i dag. Förra året diagnostiserades 61 600 personer, det kan jämföras med 60 300 personer året innan.

Elizabeth Johansson
Elizabeth Johansson. Fotograf: Malin Norlén

Lungcancer fortsätter att öka och är den cancersjukdom som fortfarande skördar flest liv, 3 803 personer avled förra året av lungcancer. Men positivt är att det just nu sker stora framsteg inom forskningen och att fler och fler personer med lungcancer kan leva länge trots sjukdom. 

– Det är allvarligt och oroande att allt fler får en cancerdiagnos. Och vi ser tyvärr fortfarande att både män och kvinnor med grundskola som högsta utbildning har störst risk att insjukna i cancer. Cancervården behöver bli jämlik. Vi behöver ge alla människor den bästa vården utifrån varje enskilt behov, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden i en kommentar. 

Hudcancerformen malignt melanom har minskat något medan skivepitelcancer i huden har ökat. Förra året dog 600 personer av någon form av hudcancer. Där ser vi att det främst är förändrade solvanor som är orsaken till att hudcancerfallen ökar. Kopplingen mellan solning och hudcancer är jämförbar med den mellan rökning och lungcancer.