131 miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

Igår beslutade Cancerfondens forskningsnämnd att ge 131 miljoner till den mest framstående cancerforskningen vid Lunds universitet. En av de forskare som får del av årets satsning är docent Hans Brunnström som undersöker hur lungcancerbehandlingar kan göras mer individanpassade

Hans Brunnström

– Cancer diagnostiseras i de flesta fall med hjälp av mikroskop men ibland är det svårt att ställa rätt diagnos vid lungcancer då man ofta har tillgång till begränsad mängd vävnad från provtagning från tumören, säger Hans Brunnström, cancerforskare vid Lunds universitet,  

Projektet får stöd från Cancerfonden med 2,4 miljoner kronor i tre år och ska utvärdera om analyser av olika proteiner och gener kan ge mer precisa diagnoser. Målet är att i framtiden kunna individanpassa behandlingen vid cancer ännu mer, baserat på cancertumörens proteinuttryck, alltså hur stor mängd av olika proteiner som finns i tumörcellerna. 

– Vi hoppas kunna använda informationen för att ännu bättre kunna förutsäga hur patienter svarar på behandling. Om vi till exempel ser att en patient har förhöjda nivåer av de proteiner som är kopplade till en sämre prognos, eller om det är låga nivåer av dem som är kopplade till en bättre prognos, så talar det för att vi behöver sätta in mer behandling, säger Hans Brunnström.  

Tanja Stocks Charles, docent i epidemiolog, är ytterligare en forskare vid Lunds universitet som får ta del av pengarna från Cancerfonden. Hon ska studera varför män med fetma har ökad risk att dö av prostatacancer jämfört med normalviktiga män. Projektet får stöd med tre miljoner kronor över tre år.

Rekordutdelning:

 Forskningsnämnden beslutade igår om att dela ut 709 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på elva lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 799 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.  

–  Pengarna kommer uteslutande från det svenska folkets givarvilja och deras gåvor, och det känns fantastiskt att vi kan dela ut en sådan otroligt stor summa till cancerforskningen under ett år som har kantats av så mycket turbulens och osäkerhet, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden 

Utses i nationell konkurrens 

Vid urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.