129 miljoner till cancerforskning vid Göteborgs universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge 129 miljoner kronor till flera viktiga forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. En av de forskare som leder projekten är universitetslektor Annika Strandell, som ska undersöka om man kan förebygga cancer i äggstockarna genom att operera bort äggledarna. 

- Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering. Jag vill också undersöka om det finns andra risker med en sådan operation, säger Annika Strandell.  

Annika Strandell får 2,4 miljoner fördelat över tre år för sitt forskningsprojekt.  

Ytterligare en forskare som får pengar är professor Chandrasekhar Kanduri. Han kommer att forska om molekyler som kallas långa icke-kodande RNA-molekyler. Vissa av dessa molekyler verkar driva på utvecklingen av cancer medan andra verkar skydda mot cancer. 

– Om vi förstår dessa RNA-molekyler bättre skulle vi kunna utveckla en helt ny typ av cancerbehandling. Den skulle kunna hämma felaktiga signaler som driver på utvecklingen av cancerceller, säger Chandrasekhar Kanduri. 

Chandrasekhar Kanduri får 5,25 miljoner kronor för att forska om molekyler som kallas långa icke-kodande RNA-molekyler 

Rekordutdelning

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut totalt 732 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på fjorton lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.    

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare vid Göteborgs universitet. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Utses i nationell konkurrens 

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.