125 miljoner till cancerforskning vid Uppsala universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har idag beslutat att ge 125 miljoner till den mest framstående cancerforskningen vid Uppsala universitet. En av forskarna som får ta del av pengarna är professor Magnus Essand och hans forskargrupp som arbetar med att utveckla nya sorters immunterapier mot den mest aggressiva och vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna.

Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet.
Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet.

– Vi är oerhört glada över att vi får ta del av Cancerfondens finansiering, det betyder oerhört mycket för vår forskning. Jag hoppas det på sikt kan leda till effektivare behandling mot hjärntumörer, säger Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet. 

Immunterapi är behandlingar som syftar till att hjälpa kroppens eget immunsystem att bekämpa cancer. Magnus Essand och hans kollegor arbetar med att utveckla så kallade onkolytiska virus som aktiverar immunförsvaret mot hjärntumören glioblastom. Forskargruppen arbetar också med att utveckla den form av immunbehandling som benämns CAR T-cellsterapi med målet att effektivt behandla hjärntumörer. CAR T-cellsterapi innebär att vita blodkroppar tas ut och förändras genetiskt för att bli bättre på att döda cancerceller, sedan återinförs de till patienten.  

– Glioblastom är en dödlig form av hjärncancer där framstegen varit få de senaste decennierna och det är angeläget at vi får fram nya forskningsresultat som kan leda till bättre behandlingar, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Projektanslaget till Essand uppgår till 4,5 miljoner kronor och fördelas över tre år. Dessutom tillkommer utökat stöd på 9 miljoner kronor som framför allt kommer att bekosta produktion av virusvektor för modifiering av celler samt produktion av CAR T-celler från patienter egna blodceller. Det utökade stödet gäller klinisk studie för patienter med

.

Forskningsnämnden beslutade idag om att dela ut 670 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på åtta lärosäten runt om i landet. Totalt i år har Cancerfonden fattat beslut om en rekordutdelning på 770 miljoner kronor. Det är det största beloppet i Cancerfondens historia. 

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning, pengarna räddar liv, säger Klas Kärre.

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.  

Senaste pressreleaserna