120 miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

Idag har Cancerfondens forskningsnämnd beslutat att ge 120 miljoner till de mest framstående cancerforskningen vid Lunds universitet. Docent Sophia Zackrisson forskar om hur den traditionella mammografin kan kombineras med mammografi i 3D för att hitta fler tumörer i ett tidigt stadium.   

Sophia Zackrisson, överläkare, docent, universitetslektor i diagnostisk radiologi vid Institutionen för translationell medicin på Lunds universitet.
Sophia Zackrisson, överläkare, docent, universitetslektor i diagnostisk radiologi vid Institutionen för translationell medicin på Lunds universitet.. Fotograf: André de Loisted

Sophia Zackrisson tilldelas 3,75 miljoner kronor i projektanslag samt ytterligare 3 miljoner kronor i utökat stöd för att utveckla screeningmetoder för bröstcancer.  

– Det är verkligen helt fantastiskt! Det är mitt största anslag hittills. Det är en helt annan sits att kunna planera långsiktigt. Det är oerhört hedrande, och precis det vi behöver i forskargruppen för att växa. Nu har vi möjlighet att kunna planera för att genomföra dessa projekt, och se till att få resultat snabbare in i vården säger Sophia Zackrisson, chef och universitetslektor diagnostisk radiologi vid Lunds universitet.  

I projektet ingår det att mäta olika vävnaders styvhet och syremättnad för att få viktig information om förändringar i ett bröst. Artificiell intelligens, Ai, där mammografibilderna granskas med hjälp av datoralgoritmer är ett annat sätt att bli mer träffsäker i screeningen. 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Idag erbjuds alla kvinnor i Sverige screening av brösten med mammografi och på det sättet upptäcks ungefär hälften av alla fall av bröstcancer. 

– Varje timme diagnosticeras en kvinna i Sverige med bröstcancer och var sjätte timme dör en kvinna i sjukdomen. Kan vi göra mammografin bättre på att upptäcka tumörer tidigt när det är som enklast att behandla så skulle det vara en stor framgång, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd. 

Forskningsnämnden beslutade idag om att dela ut 670 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på åtta lärosäten runt om i landet. Totalt i år har Cancerfonden fattat beslut om en rekordutdelning på 770 miljoner kronor. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden. 

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning, pengarna räddar liv, säger Klas Kärre. 

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning  

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.