Om oss
Publicerad
1 apr 2014

Cancerfondsrapporten 2014

Detta är den nionde utgåvan av Cancerfondsrapporten, en årlig rapport som ges ut av Cancerfonden sedan 2006. Genom att lyfta fram utmaningar inom cancervård, prevention och forskning vill vi påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar.

Läs hela rapporten i digital version

Ladda ner hela rapporten som pdf

Ladda ner högupplösta diagram från rapporten

Generalsekreterarens inledande ord

Stefan Bergh: Allt fler människor drabbas av cancer och de får inte alltid ett optimalt omhändertagande. För att vända trenden behöver vi modiga politiska beslut och vårdpersonal som räcker till för patienternas behov. Cancersjukdomar kan i hög grad förebyggas och får jag önska mig något valåret 2014 är det att våra politiker formulerar en kraftfull politik för prevention och sjukvård inför de kommande åren.

Kapitel 1: Statistik

Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka 30 procent av all cancer i Sverige. Hudcancer är den cancerform som ökar mest. I världen är lungcancer den vanligaste cancerformen hos män och bröstcancer den vanligaste hos kvinnor.

Innehåll i kapitlet

 • Cancer i Sverige
 • Cancer i Europa
 • Cancer i världen

Ladda ner kapitlet om statistik som pdf

Kapitel 2: Forskning

Svensk cancerforskning är framgångsrik i ett internationellt perspektiv. Men den kliniska, patientnära forskningen har problem. En ny enkätundersökning visar att många kliniska forskare i sin vardag upplever ett motstånd mot forskning i sjukvården – vilket i förlängningen riskerar att drabba cancerpatienterna. Samtidigt skapar ett förslag till EU-lagstiftning ett nytt hot mot en svensk paradgren: registerbaserad forskning.

Innehåll i kapitlet

 • Är sjukvården redo för en explosion av kunskap?
 • Hög tid att kraftsamla kring klinisk forskning
 • Enkät: Kampen står i sjukhuskorridorerna
 • EU-förordning hotar registerforskningen
 • Svensk cancerforskning håller världsklass

Ladda ner kapitlet om forskning som pdf

Kapitel 3: Immunterapi

Att utnyttja kroppens eget immunförsvar mot cancerceller är ett forskningsområde där utvecklingen går framåt med stormsteg. Det fick den vetenskapliga tidskriften Science att utse immunterapi mot cancer till 2013 års genombrott. Svenska forskare har, delvis med stöd av Cancerfonden, gjort viktiga insatser inom detta forskningsfält.

Innehåll i kapitlet

 • Kroppens eget försvar väcker hopp om bot
 • Cancer kan bli en sjukdom vi lever med
 • Förstärkta mördare angriper cancerceller
 • Vaccin och celler kombineras mot svår hudcancer

Ladda ner kapitlet om immunterapi som pdf

Kapitel 4: Prevention

Minst vart tredje cancerfall i Sverige skulle kunna förebyggas, framför allt genom en hälsosam livsstil. Tobaksrökning är den viktigaste riskfaktorn, och orsakar omkring 5 000 dödsfall i cancer varje år. Nya kraftfulla politiska åtgärder behövs för att minimera rökningens skadeverkningar.

Ett annat sätt att rädda liv är att hitta fler cancerfall i ett tidigt skede. Därför är det positivt att screening för tarmcancer nu rekommenderas i Sverige.

Innehåll i kapitlet

 • En hälsosam livsstil kan rädda tusentals liv
 • Vetenskap och politik vapen i tobaksstriden
 • Nationella mål om rökning missas
 • Nytt program för screening kan hitta fler tumörer i tid

Ladda ner kapitlet om prevention som pdf

Kapitel 5: Cancervård

Svensk cancervård håller världsklass när det gäller medicinska resultat. Ändå uppfattas den som splittrad och ojämlik, och väntetiderna är ofta alltför långa. Ett nationellt vårdprogram för rehabilitering har potential att göra cancervården mer helgjuten – om viljan finns. Samtidigt riskerar brist på personal att sätta stopp för många goda intentioner.

Innehåll i kapitlet

 • Goda idéer måste få genomslag i vården
 • Långt kvar till rätt vård i rätta händer
 • Personalbrist hotar framtidens cancervård
 • Specialister sökes för att möta våg av hudcancer
 • Ökat behov av rehabilitering ställer nya krav

Ladda ner kapitlet om cancervård som pdf

Kapitel 6: Politik

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för sjukvård och forskning. De lagar som politikerna stiftar, till exempel om rökning, är avgörande för möjligheterna att förebygga cancer. Inför årets riksdagsval presenterar vi en guide över riksdagspartiernas inställning i ett antal frågor som kommer att bestämma framtidens cancerpolitik.

Innehåll i kapitlet

 • Politiken har huvudroll i kampen mot cancer
 • Valguide: Så tycker partierna

Ladda ner kapitlet om politik som pdf

Läs mer om Cancerfonden
Aktuell statistik om cancer-Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. De vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för en tredjedel av alla diagnoser.
Bukspottkörtelcancer - cancervårdens svåraste utmaning?-Den 5 april publiceras Cancerfondsrapporten 2011 och bukspottkörtelcancer är den diagnos som Cancerfonden belyser extra i år. Forskare runtom i landet behöver samla mängder av kunskap om hur bukspottkörtelcancer uppkommer, fortskrider och framförallt hur den kan upptäckas tidigt och behandlas effektivare. Sjukdomen är en ”tyst” cancerform som behöver mer forskning och fler resultat.
Cancer i siffror 2013-Nya utgåvan av Socialstyrelsen och Cancerfondens publikation Cancer i siffror visar att överlevnaden i cancer ökar.
Cancerfondsrapporten 2009-2009 års upplaga fokuserar bland annat på möjligheten till skräddarsydd behandling, rehabilitering av cancerpatienter, gynekologisk cancer och att fetmans och överviktens spridning orsakar allt fler fall av cancer.
Cancerfondsrapporten 2010-2010 års upplaga tar bland annat upp behovet av förbättrade strukturer för den kliniska forskningen, cancer hos äldre, hjärntumörer och svagheter i den svenska tobakspreventionen.
Cancerfondsrapporten 2012-Årets upplaga fokuserar bland annat på att det råder en stor ojämlikhet i hur cancer drabbar människor med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Rapporten tar också upp vikten av klinisk forskning samt de senaste årens oroväckande snabba ökning av malignt melanom.
Alkohol bakom många cancerfall-Lite rödvin var dag är bara nyttigt. Eller? Varje år orsakar alkohol flera tusen cancerfall i Sverige. Men många känner inte till sambandet. Det är hög tid att ändra på det.
Cancerfondsrapporten 2011-Cancerfondsrapporten 2011 lyfter bland annat nivåstrukturering, det vill säga att rätt åtgärd ska ske på rätt plats i vården. I rapporten belyser vi också behovet av en starkare vårdforskning samt en cancerform det talas tyst om - bukspottkörtelcancer.
Cancerfondsrapporten 2013-Detta är den åttonde upplagan av Cancerfondsrapporten, en årlig rapport som ges ut av Cancerfonden sedan 2006. I år fokuserar vi bland annat på vikten av att ge fler patienter möjlighet att ingå i studier, och undersöker hur långt införandet av den nationella cancerstrategin har kommit. Genom att lyfta fram utmaningarna vill vi öka chanserna för alla som drabbas av cancer.
Reklamen som lockar nya rökare-Tobaksindustrin, liksom all kommersiell verksamhet, drivs av ett enda intresse: ekonomisk vinst. Det som skiljer tobaksbolagen från annan industri är att produkterna de tillverkar tar död på mer än hälften av kunderna i förtid. Behovet av nyrekrytering är därmed stort, skriver Cancerfonden i Cancerfondsrapporten 2013.