0

Aktiviteter i sociala medier

Cancerfondsrapporten 2013

Detta är den åttonde upplagan av Cancerfondsrapporten, en årlig rapport som ges ut av Cancerfonden sedan 2006. I år fokuserar vi bland annat på vikten av att ge fler patienter möjlighet att ingå i studier, och undersöker hur långt införandet av den nationella cancerstrategin har kommit. Genom att lyfta fram utmaningarna vill vi öka chanserna för alla som drabbas av cancer.

Läs hela rapporten i digital version

Ladda ner hela rapporten som pdf

Generalsekreterarens inledande ord

Stefan Bergh: Allt fler insjuknar i cancer. Ett sätt att bryta trenden är att öka ansträngningarna för att minimera rökningen, till exempel med förbud mot exponering av cigaretter. Men även med bästa möjliga preventionsarbete kommer människor att insjukna. Därför måste cancervården organiseras optimalt. Det innebär exempelvis att vissa cancerformer och ingrepp bör tas om hand av specialiserade team på ett fåtal kliniker. Prestige och revirtänkande måste ge vika för patientens bästa.

Kapitel 1: Statistik

Över 57 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. De senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ökningen sedan 2010 är hela 4 procent, vilket indikerar att ökningstakten kan vara på väg att accelerera. Mest anmärkningsvärd är ökningen av hudcancer.

Innehåll i kapitlet

 • Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige
 • Cancerbördan växer i världen

Ladda ner kapitlet om statistik som pdf

Kapitel 2: Forskning

Den kliniska forskningen i Sverige har problem. Allt färre patienter får vara med i studier av nya läkemedel, och läkare och annan vårdpersonal har svårt att hinna med att forska. Det är dags för sjukhusen att ta klivet från vårdfabriker till kunskapsorganisationer.

Innehåll i kapitlet

 • Några ord från forskningsnämndens ordförande
 • Klinisk forskning
 • Forskningens topplista
 • Framtidens genombrott

Ladda ner kapitlet om forskning som pdf

Kapitel 3: Prevention

Tobaksrökning orsakar omkring 4 000 dödsfall i cancer i Sverige, varje år. Ändå säger Sveriges regering nej till kraftfulla åtgärder som skulle kunna hindra tobaksindustrin att nå nya, unga rökare. Alkohol orsakar också tusentals cancerfall varje år. Ökad kunskap om sambandet skulle kunna minska cancerbördan i samhället.

Innehåll i kapitlet

 • Reklamen som lockar nya rökare
 • Kamp mot rökning kräver politiskt mod
 • Alkohol bakom många cancerfall

Ladda ner kapitlet om prevention som pdf

Kapitel 4: Cancervård i Sverige

Sex regionala cancercentrum har bildats i Sverige, och fått i uppgift att se till att cancervården blir mer samordnad, patientorienterad och kunskapsbaserad. Här ger vi en bild av hur långt de har kvar till målen.

Innehåll i kapitlet

 • Vård i världsklass – men inte för alla
 • Cancercentrum jobbar för bättre cancervård
 • RCC-chefer hoppfulla inför utmaningen
 • Samarbete med kliniker börjar etableras

Ladda ner kapitlet om cancervård som pdf

Kapitel 5: Diagnos sarkom

Sarkom är en mångfacetterad grupp tumörsjukdomar i kroppens stödjevävnader. Dessa ovanliga diagnoser borde alltid behandlas av väl tränade team av specialister, på ett fåtal kliniker i landet. Detta är ännu inte verklighet för flera typer av sarkom.

Innehåll i kapitlet

 • Vården ett lotteri för sarkompatienter
 • Heterogen sjukdomsgrupp kräver specialisering
 • Sarkomvården kan visa vägen

Ladda ner kapitlet om sarkom som pdf

Vid frågor om rapporten, vänligen kontakta:

PR- och pressansvarig
Lars-Gunnar Ericson
Telefon: 08-677 10 38
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se