Nyheter
Publicerad
16 apr 2015
Författare
Lisa Jacobson

Titthålsteknik bättre än vanlig kirurgi vid ändtarmscancer

Patienter med ändtarmscancer bör opereras med titthålskirurgi i stället för en vanlig operation, anser forskare. Titthålsoperation ger mindre smärta och snabbare återhämtning än vanlig kirurgi – och chansen att överleva är lika god.

Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine (se abstract).

Varje år får omkring 2 000 personer i Sverige cancer i ändtarmen. Enda sättet att bota cancern är att operera bort den. Ibland ges även strålning och cytostatika. Den traditionella behandlingen innebär en stor operation där buken öppnas. För patienten är det ett omfattande ingrepp som det tar lång tid att återhämta sig ifrån.

Bakom den nya studien står en internationell forskargrupp, och över 1 000 cancerdrabbade från olika länder har deltagit. Öppen kirurgi har jämförts med titthålskirurgi, där operatören går in i buken med speciella instrument genom ett par mindre snitt. En liknande metod används redan i dag vid bland annat tjocktarmscancer.  

Många av patienterna i studien har opererats vid Östra sjukhuset i Göteborg. Där arbetar även professor Eva Haglind som är en av forskarna bakom rapporten och som har stöd av Cancerfonden för sin forskning.

– Nu ser vi att titthålstekniken har både kortsiktiga fördelar för patienten som snabbare kan lämna sjuksängen och återgå till ett normalt liv, och är dessutom långsiktigt lika säker. Vår slutsats är därför att titthålstekniken bör införas även vid behandling av ändtarmscancer, säger Eva Haglind i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Med titthålskirurgi fick patienterna mindre smärtor och tarmfunktionen kom igång snabbare, så att patienterna kunde börja äta som vanligt. Samtidigt är det inte större risk för återfall och överlevnaden är lika god som vid vanlig operation.

Att ändra en behandlingstradition sker dock inte över en natt.

– Det kräver att svenska tarmkirurger tränas i titthålsteknik, något som till exempel Danmark och Storbritannien kommit långt med, säger Eva Haglind i pressmeddelandet.

Lisa Jacobson

Medicinjournalist

Visa fler