Patrik Ernfors.
Nyheter
Publicerad
27 apr 2015

Svenska forskare söker framtidens läkemedel

Hur kan en cancercell hejdas på mest effektiva vis utan att friska celler skadas? Världen över försöker forskare besvara den frågan, och svenska forskare med anslag från Cancerfonden är i högsta grad med i utvecklingen. Patrik Ernfors publicerade 2014 viktiga data om en ny metod att döda tumörceller. Konceptet kan ligga till grund för nya mediciner – som kan fungera mot många olika cancerformer.

Glioblastom är en av de svåraste formerna av hjärntumör. Den kännetecknas av att tumörvävnaden växer in i den friska vävnaden vilket gör den så gott som omöjlig att operera bort.

Forskare som studerar tumörcellernas egenskaper möts av en enorm komplexitet. Det är lättare att leta upp en nål i en höstack än att hitta en molekylär mekanism mot vilken man kan rikta ett läkemedel. Patrik Ernfors och hans forskarkolleger vid Karolinska institutet, KI, använde uteslutningsmetoden för att vaska fram en organisk molekyl som var en riktig cancercellsmördare.

Patrik Ernfors berättar om sin forskning. Foto: Melker Dahlstrand.

Giftig för cancerceller

Forskargruppen utgick från cirka 1 500 utvalda substanser som representerade vitt skilda kemiska strukturer. Genom en mängd försök nådde man slutligen fram till en substans som var dödligt giftig för cancercellerna, men till synes harmlös för friska celler och i övrigt kombinerar en rad goda karakteristika för ett läkemedel. Namnet på substansen är vacquinol-1, och den har minst sagt explosiva egenskaper.

Membranet bildar blåsor

När glioblastomceller behandlas med vacquinol-1 syns en påtaglig aktivitet i cellernas membran. Utskott bildas för att ta upp material ur omgivningen, och små membranbubblor, vakuoler, knoppas av inåt i cellen som fylls av små blåsor. Dessa blir bara fler och större, till slut räcker inte cellmembranet till – cellerna sprängs av det inre trycket. Effekten är spektakulär under mikroskopet.

För att undersöka verkningarna av vacquinol-1 samarbetade forskarna med kolleger i Uppsala, ledda av Karin Forsberg Nilsson och Lene Uhrbom. Man lyckades visa effekt på tumörer både i zebrafiskar och hos möss, där gigantiska hjärntumörer helt smälte bort.

Nu har den långa processen mot kliniska tillämpningar inletts och Patrik Ernfors hoppas kunna ansöka om tillstånd för kliniska prövningar med de första patienterna 2016.

Projekt: Cellulära mekanismer som styr stamcellsdelning och överlevnad och tillväxt av tumörer i nervsystemet

Anslag 2015: 1 250 000 kronor

Denna text är ett utdrag ur Cancerfondsrapporten 2015.
Läs hela kapitlet om läkemedel (pdf)
Läs hela rapporten (pdf)

Visa fler