Göran Landberg, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs Universitet
Nyheter
Publicerad
10 jul 2017
Författare
Anders Nilsson

Plötsligt var det upp till mig

En sen kväll i labbet föll allt på plats. De snyggaste proteinanalyser Göran Landberg någonsin sett har ökat kunskapen om olika typer av bröstcancer och bidragit till bättre behandlingsresultat.

"Det hade hunnit bli sen kväll när vi sågs för att titta på resultaten. Det var i Umeå i mitten av 1990-­talet och jag var ung forskare och hade äntligen fått pengar till att bygga upp en forskargrupp. Niels Hilmer Nielsen var en av mina första doktorander och han hade jobbat stenhårt i labbet. Nu skulle vi få svar på om det givit något.

Vår undersökning gällde brösttumörprover – bortopererad cancervävnad som hade sparats för forskning. Vi ville undersöka celldelningsproteiner i de olika proven för att förstå skillnaden mellan olika typer av bröstcancer. Det var en chanstagning, mycket kunde gå fel. Proverna hade legat nedfrysta i flera år. Hur hade de hanterats innan de frusits in, var de välbevarade, skulle de fungera i provrör och var det skillnad mellan tumörerna?

FAKTA

GÖRAN LANDBERG är professor vid Göteborgs universitet, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och föreståndare för Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine.

Han forskar om bröstcancer, bland annat om så kallade cancerstamceller och hur omgivningen kring cancerceller påverkar risken för tumörspridning. Hans forskning stöds av Cancerfonden med 1 750 000 kronor per år 2017–2019.

Så plockade Niels Hilmer fram resultaten – svartvita fotografiska filmer där varje streck markerar ett protein. Vi gick igenom materialet tillsammans, och insåg snart att vi hade lyckats över förväntan. Det är fortfarande de snyggaste proteinanalyser jag någonsin sett. Jag vet att vi båda tänkte samma sak: ’Här har vi data som räcker till många års arbete.’

Det projektet blev grunden för decenniers arbete i min forskargrupp. Fynden har bidragit till ökad kunskap om vad skillnader mellan olika typer av bröstcancer beror på, vilket i sin tur bidragit till bättre behandlingsresultat. Men för mig personligen var det inte enbart de lyckade resultaten som var viktiga. Att för första gången ha ett större anslag – faktiskt just från Cancerfonden – och att börja leda en grupp är det mest avgörande och utmanande steg jag har tagit i min utveckling som forskare.

Tidigare hade jag haft mina egna forskningstimmar på deltid att styra över, nu fick jag möjlighet att ge mig på svårare forskningsfrågor som krävde mycket större arbetsinsats. Jag minns känslan av att ha betrotts ett stort ansvar – nu var det plötsligt upp till mig att prioritera vad en hel grupp gjorde. Mest minns jag tillfredsställelsen i att äntligen ha resurser till mitt förfogande. En känsla av ’Okej, nu kan vi göra det här på allvar.’ Jag upptäckte rätt snabbt att jag trivdes med att leda en grupp, att det passade mig. Det var där och då jag förstod att jag blivit forskare på riktigt, att jag skulle ägna mitt liv åt detta."


Berättat för Anders Nilsson i Rädda Livet nr 2 2017


Din gåva ger oss möjlighet att finansiera den främsta cancerforskningen i Sverige. Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att besegra cancer.

Ge en gåva

Visa fler