Georg Klein lämnar ett stort tomrum, men hans engagemang och inspiration kommer att leda många av oss i fortsättningen. Foto: Gunnar Ask.
Nyheter
Publicerad
12 dec 2016
Författare
Pia Hellsing

Cancerforskningen har mist en av de största

Georg Klein var en internationellt ledande cancerforskare och en av de drivande krafterna inom svensk cancerforskning i över 60 år. Han var professor emeritus i tumörbiologi vid Karolinska Institutet och verksam forskare ända in i det sista. I lördags avled han, 91 år gammal.

− Georg Klein lämnar ett stort tomrum, men hans engagemang och inspiration kommer att leda många av oss i fortsättningen. Han var en fantastisk förebild som ledde genom att inspirera snarare än genom att kräva. Hans dörr stod alltid öppen, även för yngre studenter, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och tillika Kleins doktorand i unga år och senare även kollega.                

Georg Klein föddes i en ungersk-judisk familj i Budapest 1925 och flydde som 22-årig läkarstudent till Sverige för att undkomma den sovjetiska ockupationen. Genom en donation från Riksföreningen mot cancer, det som idag är Cancerfonden, kunde han tillsammans med kollegan och hustrun Eva Klein bygga upp institutionen för tumörbiologi vid Karolinska Institutet. Det blev ett världsledande centrum inom tumörbiologi som han under fyra decennier ledde framgångsrikt genom sitt engagemang för forskningsområdets centrala frågor.  

− Cancerfonden gjorde en bra investering. Georg Klein har levererat forskningsresultat och fått anslag i över 60 år. Han institution blev genom sin integration av många olika vetenskapliga discipliner en unik miljö där idéernas originalitet och datas kvalitet räknades, inte den akademiska titeln, berättar Klas Kärre.


Foto: Magnus Liam Karlsson.

Om Georg Klein:

  • Professor emeritus i tumörbiologi vid Karolinska Institutet, gick bort den 10 december 2016.
  • Ledde institutionen för tumörbiologi vid Karolinska Institutet tillsammans sin fru Eva Klein under nästan 40 år. Sedan pensioneringen 1993 verkade han här som forskargruppledare fram till sin bortgång.
  • Har haft anslag och forskartjänster från Cancerfonden under drygt 60 år.
  • Har skrivit flera skönlitterära böcker och essäer om bland annat filosofi, musik och litteratur.
  • Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Karolinska Institutets Nobelförsamling mellan åren 1957 och 1993 och ledamot i National Academy of Science, USA.
  • I samband med Georg och Eva Kleins 80-årsdagar, 2005, bildade forskarkollegerna vid MTC The Georg and Eva Klein Foundation. Stiftelsens syfte är att stödja forskning kring immunologi, cellbiologi, infektioner och cancer i Georg och Eva Kleins anda.

Forskning i världsklass

Cancerfonden har alltså sedan starten 1951 bidragit till Georg Kleins banbrytande forskning och tillsammans med frun, Eva Klein, står han bakom en rad viktiga upptäckter. På 1960-talet lade de grunden till den moderna tumörimmunologin efter studier om hur kroppens immunförsvar bekämpar tumörceller. Det öppnade ett internationellt forskningsfält som har lett fram till dagens framgångar inom immunterapi mot cancer.

Georg Klein visade också att arvsmassan i normala, friska celler kan undertrycka cancercellers elakartade beteende. Han gjorde även omfattande studier om hur det så kallade  Epstein-Barr-viruset, som nästan alla bär på, kan orsaka cancer. På senare år intresserade sig Georg Klein för ett nytt sätt att se på sjukdomen: Vad är det som gör att två tredjedelar av alla människor inte får cancer? Det gjorde han genom att studera familjer som aldrig drabbas av cancer, för att se vilka naturliga skyddsmekanismer de har.

Betydelsefull för många

Under årens lopp har Georg Klein utbildat ett mycket stort antal doktorander och yngre forskare som nu är verksamma världen över och för sitt outtröttliga arbete har han fått otaliga priser och utmärkelser. För en bredare allmänhet blev Georg Klein känd som författare och han skrev ett tiotal böcker och var medförfattare till ett flertal andra med både filosofisk-humanistisk och populärvetenskaplig inriktning.

Hans arbetsförmåga var legendarisk och Georg Klein tycktes utnyttja varje vaken minut till något meningsfullt. Om döden och meningen med livet sa han en gång “Det är vår utmätta tid som gör livet så värdefullt. Människors tragik är att de söker livets mening med stort M. Själv är jag nöjd med mina små meningar: dem jag älskar och mitt arbete.” 


Läs mer om hur Georg Kleins liv såg ut när han skulle fylla 90.

Pia Hellsing

Forskningsredaktör

Visa fler