Henrik Grönberg tilldelas årets Nordiska medicinpris. Foto: Stefan Zimmerman
Nyheter
Publicerad
7 nov 2016
Författare
Sandra Forsvik

Cancerforskare får Nordiska medicinpriset

I oktober stod det klart att fyra cancerforskare tilldelas Nordiska medicinpriset i år. Tre av dem får anslag från Cancerfonden, och en av dem är Henrik Grönberg som forskar på prostatacancer.

– Ett sådant här erkännande betyder jättemycket för mig som forskare. Det är ett kvitto på att den forskning som jag bedriver är av hög kvalitet, säger Henrik Grönberg, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. 

Henrik har forskat på prostatacancer i många år och haft anslag från Cancerfonden i över 20 år. Det är han som har lett studierna om STHLM3-testet, ett blodprov för att upptäcka farlig prostatacancer. I studien har omkring 60 000 män, som tidigare inte har diagnostiserats med prostatacancer, deltagit. 

Till skillnad från PSA-prov mäter STHLM3-testet, flera olika biomarkörer i blodet, vilket ger bättre precision för diagnostisering, och minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar.

– En av anledningarna till att jag har fått priset är mina studier om ärftliga faktorers betydelse för prostatacancer, kunskaper som lett fram till  STHLM3-testet, som i dag används för att upptäcka farlig cancer tidigare. 

Prostata- och bröstcancerforskning prisas

De andra två pristagarna med anslag från Cancerfonden är Lisa Rydén, som prisas för sina studier för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig och metastaserad bröstcancer, och Jonas Hugosson för sina uppmärksammade screeningstudier om prostatacancer. Den fjärde forskaren som får dela på äran och prissumman på 1 miljon kronor är Heikki Joensuu, för sina studier om utvärdering av nya läkemedel för behandling av bröstcancer.

Om Nordiska medicinpriset 

Det Nordiska Medicinpriset delas årligen ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsarbete där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Läs en längre intervju med Henrik Grönberg

Sandra Forsvik

Webbredaktör

Visa fler